Krakowski Alarm Smogowy

Nie dla | Strefy Przemysłowej

W dyskusji nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu “Kombinat” pojawił się pomysł utworzenia tam Strefy Przemysłowej, która pozwoliłaby działającym tam firmom omijać rygory dotyczące zanieczyszczeń.

Praktyka działania tego rodzaju stref w innych miastach (Tarnów, Bydgoszcz) oraz liczne przykłady niewydolności służb państwowych - takich jak inspekcja ochrony środowiska - w kontrolowaniu przemysłu pokazuje, że powstanie takiej strefy będzie zagrożeniem dla stanu środowiska w Nowej Hucie i Krakowie oraz dla zdrowia jej mieszkańców.

Dlatego jako Krakowski Alarm Smogowy sprzeciwiamy się planom jej ustanowienia. W roku 2023 w ramach konsultacji publicznych złożyliśmy dwukrotnie uwagi do MPZP, rozpoczęliśmy też dyskusję wśród mieszkańców Nowej Huty na temat tego jak wyobrażają sobie przyszłość tej dzielnicy.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań opinii publicznej przeprowadzonych wśród mieszkańców Nowej Huty oraz do śledzenia dalszych działań, które będziemy podejmować w ramach monitoringu tego problemu.