Krakowski Alarm Smogowy
O nas

O nas

Krakowski Alarm Smogowy

KAS to ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Od kilku lat docierały do nas informacje, że oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem spośród miast europejskich, a także, że ponadnormatywne stężenia są przekraczane w Krakowie przez ponad 200 dni w roku. Działania miasta w zakresie likwidacji niskiej emisji wydawały nam się niewystarczające, zaś środki finansowe przeznaczona na tę walkę nieadekwatne do skali problemu. Postanowiliśmy więc wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć akcję budowania świadomości wśród mieszkańców. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tylko presja obywateli skłoni władze miasta i województwa do podjęcia efektywnych działań.

Celem naszej inicjatywy jest doprowadzenie jakości powietrza w Krakowie, w perspektywie kilkuletniej, do stanu zgodnego z prawem i bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców Krakowa.

Chcemy rozmawiać ze wszystkimi decydentami w celu wypracowania szybkich rozwiązań poprawy jakości powietrza. Chcemy również współpracować z przedstawicielami różnych środowisk – naukowych, pozarządowych, artystycznych itd. – by podejmować wspólne wysiłki na rzecz osiągnięcia celu.

Nasz zespół

Andrzej Guła

Ewa Lutomska

Anna Dworakowska

KOMISJA REWIZYJNA

ZARZĄD

Magdalena Kozłowska

Natalia Matyasik

Jakub Jędrak

Stowarzyszenie

Krakowski Alarm Smogowy

Zarząd:

Andrzej Guła - prezes

Ewa Lutomska - wiceprezes

Komisja rewizyjna:

Jakub Jędrak

Magdalena Kozłowska

Łukasz Pytliński

Kontakt

Stowarzyszenie

Krakowski Alarm Smogowy

ul. Felicjanek 10/6
31-104 Kraków
tel.: +48 731 764 909
 
 
NIP: 676-247-21-66
REGON: 123005019
KRS: 0000491120
Nr rachunku PLN: 70 1140 2004 0000 3902 7498 7745