Krakowski Alarm Smogowy
O nas

O nas

Krakowski Alarm Smogowy

KAS to ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Od kilku lat docierały do nas informacje, że oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem spośród miast europejskich, a także, że ponadnormatywne stężenia są przekraczane w Krakowie przez ponad 200 dni w roku. Działania miasta w zakresie likwidacji niskiej emisji wydawały nam się niewystarczające, zaś środki finansowe przeznaczona na tę walkę nieadekwatne do skali problemu. Postanowiliśmy więc wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć akcję budowania świadomości wśród mieszkańców. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tylko presja obywateli skłoni władze miasta i województwa do podjęcia efektywnych działań.

Celem naszej inicjatywy jest doprowadzenie jakości powietrza w Krakowie, w perspektywie kilkuletniej, do stanu zgodnego z prawem i bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców Krakowa.

Chcemy rozmawiać ze wszystkimi decydentami w celu wypracowania szybkich rozwiązań poprawy jakości powietrza. Chcemy również współpracować z przedstawicielami różnych środowisk – naukowych, pozarządowych, artystycznych itd. – by podejmować wspólne wysiłki na rzecz osiągnięcia celu.

Nasz zespół

Andrzej Guła

Ewa Lutomska

Anna Dworakowska

Patrycja Satora
Doradczyni Zarządu KAS

KOMISJA REWIZYJNA

ZARZĄD

Magdalena Kozłowska

Natalia Matyasik

Jakub Jędrak

Stowarzyszenie

Krakowski Alarm Smogowy

Zarząd:

Andrzej Guła - prezes

Ewa Lutomska - wiceprezes

Komisja rewizyjna:

Jakub Jędrak

Magdalena Kozłowska

Łukasz Pytliński

Kontakt

Stowarzyszenie

Krakowski Alarm Smogowy

ul. Felicjanek 10/6
31-104 Kraków
tel.: +48 731 764 909
 
 
NIP: 676-247-21-66
REGON: 123005019
KRS: 0000491120
Nr rachunku PLN: 70 1140 2004 0000 3902 7498 7745