Krakowski Alarm Smogowy

Program | Nasze powietrze

Krakowski Alarm Smogowy jest operatorem programu grantowego Nasze Powietrze. Do tej pory zrealizowano III edycje programu, a realizacja projektów IV edycji rozpocznie się w listopadzie 2020 r. 

W ramach Programu organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o dotację na projekty, których celem jest głównie:

-  podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz poprawy jakości powietrza

-  podniesienie świadomości obywateli na temat zanieczyszczenia powietrza.

Aktualnie zakończył się nabór wniosków w ramach IV edycji Programu. Kwota dofinansowania od 3000 do 15 000 zł. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania: formularz wniosku i sprawozdania, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowania oraz regulamin Programu Nasze Powietrze. 

Zapraszamy również do obejrzenia webinaru poświęconego programowi “Nasze powietrze”, który odbył się 24 września 2020 r. na platformie ZOOM.