Krakowski Alarm Smogowy

Program | Nasze powietrze

Informacje o Programie

Krakowski Alarm Smogowy jest operatorem programu grantowego Nasze Powietrze. Do tej pory zrealizowano III edycje Programu, a realizacja projektów IV edycji rozpoczęła się w listopadzie 2020 r. 

W ramach Programu organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o dotację na projekty, których celem jest głównie:

podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz poprawy jakości powietrza

podniesienie świadomości obywateli na temat zanieczyszczenia powietrza.

Aktualnie zakończył się nabór wniosków w ramach IV edycji Programu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Programu.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania, m. in. formularz wniosku i sprawozdania, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowania oraz regulamin Programu Nasze Powietrze. 

Zapraszamy również do obejrzenia webinaru poświęconego Programowi Nasze Powietrze, który odbył się 24 września 2020 r. na platformie ZOOM.

Aktualności Programu

Zaktualizowany Podręcznik dla realizatorów Programu

Informujemy, iż 5 listopada 2020 r. zaktualizowano Podręcznik dla realizatorów Programu, który dostępny jest do pobrania poniżej. 

Zaktualizowana została informacja dot. weksla w tabeli na str. 5 oraz dodany został Załącznik nr 8.

Wyniki oceny merytorycznej IV edycji Programu Nasze Powietrze

Mamy przyjemność ogłosić listę projektów, które uzyskały największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej i zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach IV edycji Programu Nasze Powietrze. Lista jest dostępna do pobrania poniżej

W najbliższym czasie skontaktujemy się z zakwalifikowanymi wnioskodawcami w celu ustalenia szczegółów dot. podpisania umowy o dofinansowanie.

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników oceny merytorycznej IV edycji Programu Nasze Powietrze

Informujemy, iż z uwagi na wcześniejsze przesunięcie terminu składania wniosków, termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej również ulega przesunięciu.

Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone w najbliższy poniedziałek,                  2 listopada 2020 r.

Wyniki oceny formalnej IV edycji Programu Nasze Powietrze

Informujemy, iż wszyscy Wnioskodawcy przeszli pozytywnie ocenę formalną i wnioski zostały skierowanie do oceny merytorycznej.