Krakowski Alarm Smogowy

Program | Nasze Powietrze

Informacje o Programie

Rusza nabór wniosków do kolejnej, VI edycji, programu „Nasze powietrze” organizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.

Do składania wniosków zapraszamy szczególnie organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy społeczne i działające przy organizacjach pozarządowych. Program ukierunkowany jest na wspieranie społeczności lokalnych w podejmowaniu działań i walce o czyste powietrze. Projekty mogą być prowadzone w miejscowościach położonych na terenie Polski.

JAKIE SĄ CELE PROGRAMU?
Dotacja może być udzielona na projekty/działania spełniające minimum jeden z poniższych celów:

  1. Podniesienie świadomości przedstawicieli lokalnych społeczności na temat zanieczyszczenia powietrza i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji i transportu;
  2. Podniesienie świadomości przedstawicieli lokalnych społeczności na temat zagrożeń i skutków zdrowotnych wynikających z oddychania zanieczyszczonym powietrzem;
  3. Podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji i transportu;
  4. Rozpowszechnianie informacji na temat przepisów dotyczących jakości powietrza, szczególnie tych  zawartych  w  uchwałach  antysmogowych (obowiązek  wymiany  kotłów  i kominków);
  5. Rozpowszechnianie informacji na temat efektywności energetycznej w domach (termomodernizacja, oszczędzanie energii itp.);
  6. Rozpowszechnianie informacji na temat źródeł dofinansowania do instalacji nowoczesnych systemów grzewczych i termomodernizacji;
  7. Rozwój ruchów i inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy jakości powietrza.

JAKI JEST TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW?
Wnioski można składać od 19 września do 17 października 2022 r. (do końca dnia). Informacja o przyznaniu dotacji przekazana zostanie 31 października 2022 r.

GDZIE POBRAĆ WNIOSEK?
Wniosek oraz instrukcja wypełniania i potrzebne dokumenty dostępne są na stronie: https://krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze/

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wypełniony wniosek należy wysłać mailowo na adres: [email protected]

JAKA JEST KWOTA DOTACJI?
Dotacja wynosi od 3 do 17 tys. zł i może pokryć do 100% kosztów projektu (nie potrzebny jest wkład własny)

JAKA JEST PULA ŚRODKÓW?
W ramach obecnego naboru chcemy wesprzeć projekty całkowitą kwotą 255 000 zł.

JAKI JEST OKRES REALIZACJI PROJEKTU?
Projekt można realizować od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne w Regulamin programu Nasze Powietrze 2022

Program „Nasze Powietrze” jest wspierany finansowo przez Clean Air Fund.

Aktualności Programu

Rusza nabór do szóstej edycji programu Nasze Powietrze!

Informujemy, iż rozpoczął się nabór do szóstej edycji programu Nasze Powietrze. Wnioski można składać do 17 października 2022 r.

Dokumenty do pobrania

Pozostałe dokumenty, m.in. wzór oświadczenia o rachunku bankowym, logotypy KAS i CAF dostępne są w zakładce Pliki do pobrania