Krakowski Alarm Smogowy

Przyczyny smogu w Krakowie

Procentowy udział źródeł w stężeniach średniorocznych PM10 w Krakowie*

 • 47,7 piece, kotły, kominki
 • 24,9 napływ spoza województwa
 • 15,9 transport drogowy
 • 8,2 napływ z innych powiatów
 • 2,6 przemysł
 • 0,7 inne źródła
 • %

Procentowy udział źródeł w stężeniach średniorocznych PM2,5 w Krakowie*

 • 44,6 piece, kotły, kominki
 • 28,0 napływ spoza województwa
 • 13,3 transport drogowy
 • 10,7 napływ z innych powiatów
 • 3,1 przemysł
 • 0,3 inne źródła
 • %

Procentowy udział źródeł w stężeniach średniorocznych benzo(a)pirenu w Krakowie*

 • 78,7 piece, kotły, kominki
 • 11,9 napływ z innych powiatów
 • 8,5 napływ spoza województwa
 • 0,5 przemysł
 • 0,4 transport drogowy
 • %

Procentowy udział źródeł w stężeniach średniorocznych NO2 w Krakowie*

 • 58,2 transport drogowy
 • 21,1 napływ z innych powiatów
 • 12,3 napływ spoza województwa
 • 5,3 kotły, piece, kominki
 • 3,0 przemysł
 • 0,1 źródła inne
 • %

Na podstawie średniej z danych dla trzech stacji pomiarowych WIOŚ: Aleja Krasińskiego, Nowa Huta (Bulwarowa) oraz Kraków-Kurdwanów (Bujaka). Źródło: Uzasadnienie do Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z 2017 r.