Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Stanowisko Krakowskiego Alarmu Smogowego. Nie dla Strefy Przemysłowej w Nowej Hucie

Opublikowany 2023-03-27

W Nowej Hucie ma powstać Strefa Przemysłowa, która pozwoli na budowanie w niej uciążliwych dla środowiska zakładów. Praktyka działania tego rodzaju stref w innych miastach oraz liczne przykłady niewydolności służb państwowych - takich jak inspekcja ochrony środowiska - w kontrolowaniu przemysłu pokazuje, że powstanie strefy będzie zagrożeniem dla stanu środowiska w Nowej Hucie i Krakowie oraz dla zdrowia jej mieszkańców. Dlatego sprzeciwiamy się planom jej ustanowienia.

W polskich realiach narzędzia do kontroli zakładów przemysłowych są ograniczone i nieefektywne. Pokazują to liczne przykłady miast, w których działają fabryki. W tym także Nowej Huty, w której od lat utrudnia się dostęp do informacji o środowisku, a reakcje służb ochrony środowiska na zgłoszenia o nieprawidłowościach, są wysoce niezadowalające.

Utworzenie strefy spowoduje, że przybędzie uciążliwych zakładów, które będą zatruwać środowisko, a możliwość ich kontrolowania i ograniczania emisji zanieczyszczeń będzie trudna lub niemożliwa. To będzie miało stały i negatywny wpływ nie tylko na mającą 300 tysięcy mieszkańców Nową Hutę, ale też na cały Kraków.

Jako mieszkańcy skupieni w organizacji Krakowski Alarm Smogowy, od lat angażujący się w działania związane z ochroną powietrza, kategorycznie sprzeciwiamy się projektowi Strefy Przemysłowej i rozwijaniu w Krakowie brudnego przemysłu i wnioskujemy - takie uwagi złożyliśmy dziś w konsultacjach społecznych - o zakaz jej tworzenia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kombinat".

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce wprowadził przepisy zakazujące mieszkańcom korzystania z wysokoemisyjnych sposobów ogrzewania (zakaz spalania węgla i drewna). Tutaj też powstała pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu, zakazująca wjazdu do miasta najbardziej trującym, starym samochodom. Utworzenie wewnątrz Strefy Czystego Transportu strefy, w której przemysł może niemal bezkarnie zatruwać środowisko, byłoby jaskrawym absurdem.

Nakładanie ograniczeń na mieszkańców, kiedy jednocześnie daje się możliwość zwiększania emisji przemysłowych przedsiębiorcom, jest niesprawiedliwe i nielogiczne. Tymczasem właśnie to chcą zrobić krakowscy urzędnicy, którzy na wniosek właściciela Kombinatu pracują nad wprowadzeniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu, chcąc ułatwić rozwój emisyjnej działalności przemysłowej.

Nie zgadzamy się na to.

 

Uwagi Krakowskiego Alarmu Smogowego w ramach konsultacji dostępne są poniżej:

Uwagi w ramach konsultacji społecznych_Krakowski Alarm Smogowy


O Autorze

Natalia

 

Kraków nie jest już stolicą smogu – historyczna poprawa jakości powietrza

Opublikowany 2024-05-09 09:02

Kraków przestał być polską stolicą smogu. Wprowadzenie zakazu spalania węgla i drewna oraz likwidacja około [...]

Przeczytaj więcej

Czyste powietrze jest tam, gdzie są aktywne gminy – ranking PAS

Opublikowany 2024-04-16 10:53

Polski Alarm Smogowy opublikował ranking najaktywniejszych gmin w Programie Czyste Powietrze od początku jego funkcjonowania [...]

Przeczytaj więcej

Krakowski Alarm Smogowy publikuje przedwyborcze obietnice komitetów – jak przyszli radni miasta planują chronić powietrze?

Opublikowany 2024-04-04 08:08

Krakowski Alarm Smogowy zapytał komitety wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa o ich plany [...]

Przeczytaj więcej