Smog

PM 2,5


PM 2,5

Pył zawieszony PM 2,5 to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.

Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego dla pyłu PM 2,5 wynosi 25 µg/m3.

Tak kształtowały się stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 w 2015 w Krakowie:


Dane zebrane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (dostępne na stronie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/)