Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Krakowski Alarm Smogowy publikuje przedwyborcze obietnice komitetów – jak przyszli radni miasta planują chronić powietrze?

Opublikowany 2024-04-04

Krakowski Alarm Smogowy zapytał komitety wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa o ich plany w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Pytania objęły cztery konkretne zagadnienia: wsparcie walki ze smogiem w tzw. „obwarzanku krakowskim”, usprawnienie transportu publicznego w mieście, strefę czystego transportu oraz strefę przemysłową. Komitetom zadano również pytanie o dodatkowe działania, które planują podjąć w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie. 

Pytania Krakowskiego Alarmu Smogowego otrzymało 9 komitetów wyborczych:

  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kuliga „Ku Przyszłości”
  • Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy
  • Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców
  • Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga
  • Komitet Wyborczy Wyborców Samorządny Kraków
  • Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Mazura
  • Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Krakowa

7 z nich przesłało odpowiedzi na zadane pytania. Żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy od Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, a Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Krakowa przekazał informację, iż nie odniesie się do pytań. 

Pierwsze pytanie dotyczyło ograniczenia napływu zanieczyszczeń z gmin ościennych – jest to problem szczególnie widoczny w trakcie sezonu grzewczego, gdyż w gminach okalających Kraków wciąż dymi ponad 10 000 “kopciuchów”. Najczęściej wymienianym rozwiązaniem (KWW Łukasza Gibały, KKW Koalicja Obywatelska, KWW Rafała Komarewicza i KWW Stanisława Mazura) jest przyjęcie przez Sejm ustawy metropolitalnej, która ma zapewnić fundusze i narzędzia do współpracy między samorządami. Większość komitetów proponuje również współpracę z gminami sąsiadującymi z Krakowem oraz wsparcie ich działań przy wykorzystaniu doświadczeń krakowskich urzędników. KWW Samorządny Kraków proponuje, aby w ramach współpracy powstały patrole ekologiczne, które będą sprawdzać czy mieszkańcy gmin ościennych nie użytkują najbardziej emisyjnych, starych kotłów na węgiel i drewno, które od maja tego roku będą już nielegalne. KWW Andrzej Kuliga dodatkowo proponuje, aby Sejmik przeznaczył środki finansowe na program osłonowy dla ubogich mieszkańców, którzy rezygnują z ogrzewania “kopciuchami”. 

Pytanie drugie odnosiło się do planów usprawnienia transportu publicznego i zachęcenia mieszkańców do wyboru komunikacji zbiorowej zamiast samochodów. W tym przypadku komitety wyborcze wskazują przede wszystkim na konieczność budowy metra lub innej formy bezkolizyjnego podziemnego transportu szynowego. Dla wielu komitetów bardzo ważny jest również rozwój linii tramwajowych oraz szybkiej kolei aglomeracyjnej. Z konkretnymi planami dotyczącymi nowych połączeń komunikacji zbiorowej można zapoznać się TUTAJ (pełne odpowiedzi komitetów). Dodatkowo, KWW Stanisława Mazura oraz KKW Koalicja Obywatelska postulują zmiany w systemie biletowym – ujednolicenie i integrację wszystkich środków transportu w ramach jednego biletu czy też karty aglomeracyjnej i nowe rozwiązania płatności za bilet. KWW Łukasza Gibały zwraca także uwagę na konieczność odpowiedniego planowania przestrzennego miasta wskazując, iż mniejsze odległości to mniejsza liczba podróży i większe prawdopodobieństwo wyboru innych środków komunikacji niż samochód.

Trzecie pytanie dotyczyło strefy czystego transportu, której wprowadzenie jest jednym z rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń z samochodów. Negatywnie o planach związanych z SCT wypowiedział się KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga zaznaczając, że kandydaci komitetu są “przeciwnikami narzucania zakazów i nakazów mieszkańcom Krakowa, a ewentualne strefy powinny być ściśle konsultowane z okolicznymi mieszkańcami i nie mogą prowadzić do nierównego traktowania”. W podobnym tonie wypowiada się KW Prawo i Sprawiedliwość, według którego strefa musi być wprowadzana naturalnie w miarę wymiany samochodów przez mieszkańców. Pozostałe komitety nieco przychylniej patrzą na SCT, jednak również wskazują na konieczność podjęcia szerszych konsultacji społecznych. KWW Łukasza Gibały postuluje, by SCT obejmowała Krakowian wyłącznie w zakresie nowo rejestrowanych pojazdów. W podobnym tonie wypowiada się KKW Koalicja Obywatelska, mówiąc, że strefa w pierwszej kolejności powinna dotyczyć pojazdów przyjeżdżających spoza Krakowa.

W ankiecie zadano również pytanie o to, czy zdaniem komitetów w Krakowie powinna powstać strefa przemysłowa, czyli obszar, na którym może dochodzić do przekroczeń standardów jakości środowiska, w tym jakości powietrza. W tym przypadku wszystkie komitety wypowiedziały się jednomyślnie – taka strefa nie powinna powstać w naszym mieście.

Ostatnie pytanie dotyczyło dodatkowych działań z zakresu poprawy jakości powietrza, które powinny zostać podjęte w Krakowie w ciągu najbliższych pięciu lat. W tym przypadku pomysły komitetów były bardzo zróżnicowane. KWW Stanisława Mazura skupia się przede wszystkim na wykorzystywaniu potencjału ekspertów z zakresu jakości powietrza z Krakowa i realizacji studium podstawowych tras rowerowych – dojazdowych od gmin ościennych, a także rozszerzeniu projektu długoterminowej wypożyczalni rowerów. KWW Samorządny Kraków wskazuje na rozwój transportu szynowego i wymianę autobusów na bezemisyjne, a KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga mówi bardzo ogólnie o “egzekwowaniu założeń sejmiku województwa w zakresie poprawy jakości poprzez wsparcie i współpracę z gminami ościennymi.” KWW Andrzeja Kuliga „Ku Przyszłości” skupia się przede wszystkim na zieleni: zielone ulice, dosadzenia drzew i krzewów, tworzenie nowych parków. KW Prawo i Sprawiedliwość uważa, że miasto powinno wesprzeć finansowo i organizacyjnie kontrole samochodów, które są w złym stanie technicznym, aby zmniejszyć emisje transportowe. KWW Łukasza Gibały wskazuje przede wszystkim na rozwój transportu zbiorowego oraz troskę o zieleń. KKW Koalicja Obywatelska wymienia kilka punktów, m.in. poprawę kontroli pojazdów w zakresie emisji spalin, ustalenie warunków dla deweloperów w zakresie źródeł ciepła i energii czy przygotowanie szczegółowej analizy narażenia dzieci na smog transportowy – dotyczącej w szczególności astmy i jej skali w Krakowie.

Pełne odpowiedzi komitetów dostępne są TUTAJ.


O Autorze

Natalia

 

Rekordowa popularność dotacji w Czystym Powietrzu – PAS publikuje Barometr Programu

Opublikowany 2024-04-03 08:36

Coraz chętniej sięgamy po dotacje na wymianę kotłów i ocieplenie domów. W ostatnim tygodniu do [...]

Przeczytaj więcej

Mobilne płuca pokazały czym oddychaliśmy tej zimy – piąta edycja kampanii PAS

Opublikowany 2024-03-26 12:22

To już piąty rok, w którym po Polsce jeżdżą instalacje “mobilnych płuc”. Polski Alarm Smogowy [...]

Przeczytaj więcej

Gdzie likwidują „kopciuchy” – nowy raport Polskiego Alarmu Smogowego

Opublikowany 2024-03-06 16:07

Polski Alarm Smogowy sprawdził jak wyglądał proces wymiany starych kotłów w województwach śląskim, małopolskim i [...]

Przeczytaj więcej