Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Akademia Alarmów Smogowych wspiera lokalny aktywizm – 18 nowych inicjatyw społecznych

Opublikowany 2024-03-01

Dzięki wsparciu “Akademii Alarmów Smogowych” w ostatnich trzech latach do Polskiego Alarmu Smogowego dołączyło aż 18 nowych organizacji z całego kraju. Celem Akademii jest pomoc w inicjowaniu oddolnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, wsparcie przy zawiązywaniu lokalnych alarmów smogowych oraz rozwój już istniejących inicjatyw. PAS zachęca lokalnych aktywistów do działań i włączenia się do antysmogowej społeczności.

Akademia Alarmów Smogowych to inicjatywa nastawiona na wsparcie oraz rozwój społecznego zaangażowania w walkę o czyste powietrze w Polsce. Pomoc służyła zarówno aktywizacji obywateli do zawiązywania nowych alarmów smogowych, jak i wspieraniu działalności już istniejących organizacji. W ramach projektu oferowano m.in. wsparcie prawne i eksperckie. Organizowano szkolenia, webinary oraz spotkania stacjonarne służące wymianie wiedzy i doświadczeń. 

Dbamy o dietę, aktywność  fizyczną, odpoczynek, a zapominamy, że równie ważne jest to, czym oddychamy i jakie powietrze dostarczamy do swojego organizmu – mówi Sylwia, aktywistka z Łowicza. Współtworzona przez nią lokalna inicjatywa dołączyła do Polskiego Alarmu Smogowego przy wsparciu Akademii. – Razem zwyczajnie możemy więcej. Akademia Alarmów Smogowych bardzo pomogła mi w początkach działalności. Teraz mam więcej pomysłów na antysmogowe akcje  – podkreśla aktywistka. Sylwia prowadzi obecnie szkolenia antysmogowe w szkołach i buduje dialog z samorządem, jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza w jej regionie. Stara się przy tym przede wszystkim podnosić świadomość mieszkańców na temat wpływu smogu na zdrowie.

Akademia Alarmów Smogowych była trzyletnim projektem, koordynowanym przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. Mimo jego zakończenia Polski Alarm Smogowy nadal zachęca do aktywizacji i zawiązywania lokalnych inicjatyw. Ogólnopolska organizacja służy wiedzą i doświadczeniem, jak również oferuje środki finansowe na własne działania w ramach projektu „Nasze Powietrze”.

Wsparcie oferowane lokalnym aktywistom w ramach Akademii przyniosło wymierne efekty. W trakcie realizacji projektu do Polskiego Alarmu Smogowego dołączyło 18 nowych oddolnych inicjatyw. W przypadku trzech już istniejących lokalnych alarmów smogowych doszło do znaczącej aktywizacji mieszkańców. Wspomniane wsparcie dotyczyło:

  • możliwości skorzystania z wiedzy oraz wsparcia eksperckiego w ramach Poradni Antysmogowej prowadzonej przez Krakowski Alarm Smogowy;
  • Poradni Prawnej, w ramach której członkowie lokalnych alarmów smogowych mogli korzystać ze wsparcia Partnera Projektu, wyspecjalizowanej prawniczej organizacji pozarządowej o profilu ekologiczno prawnym — Fundacji Frank Bold;
  • dostępu do Przewodnika Aktywisty Antysmogowego — podręcznik składa się z praktycznych wskazówek na temat tego, jak prowadzić skuteczne działania antysmogowe; zawiera też informacje o dotychczasowych kampaniach antysmogowych prowadzonych w przestrzeni publicznej, ale też pokazuje skuteczne działania, jakie mogą być prowadzone w gminach;
  • możliwości uczestnictwa w webinarach dotyczących ochrony powietrza, wpływu smogu na zdrowie, jak również prawnych aspektów ochrony powietrza; 
  • możliwości uczestniczenia w spotkaniach stacjonarnych, podczas których możliwa była wymiana wiedzy oraz doświadczeń;
  • możliwości uczestniczenia w skoordynowanych wydarzeniach (happeningach) służących zwróceniu większej uwagi na problem jakości powietrza.

Dzięki funkcjonowaniu Akademii Alarmów Smogowych chcemy doprowadzić do wzrostu znaczenia problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza, poprzez skoordynowane i zintensyfikowane działania. Pragniemy też zwiększyć dostęp do informacji na temat smogu – mówi Ewa Lutomska z Polskiego Alarmu Smogowego.

 – Poprzez znaczne wzmocnienie lokalnych grup zaangażowanych w ochronę powietrza, możliwe będzie zwiększenie wpływu na krajową, regionalną oraz lokalną politykę antysmogową. Finalnie przyczyni się to do poprawy jakości powietrza, jakim oddychamy – podkreśla Lutomska

Akademia Alarmów Smogowych powstała dzięki pozyskaniu przez Krakowski Alarm Smogowy funduszy z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


O Autorze

Natalia

 

Krakowski Alarm Smogowy publikuje przedwyborcze obietnice komitetów – jak przyszli radni miasta planują chronić powietrze?

Opublikowany 2024-04-04 08:08

Krakowski Alarm Smogowy zapytał komitety wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa o ich plany [...]

Przeczytaj więcej

Rekordowa popularność dotacji w Czystym Powietrzu – PAS publikuje Barometr Programu

Opublikowany 2024-04-03 08:36

Coraz chętniej sięgamy po dotacje na wymianę kotłów i ocieplenie domów. W ostatnim tygodniu do [...]

Przeczytaj więcej

Mobilne płuca pokazały czym oddychaliśmy tej zimy – piąta edycja kampanii PAS

Opublikowany 2024-03-26 12:22

To już piąty rok, w którym po Polsce jeżdżą instalacje “mobilnych płuc”. Polski Alarm Smogowy [...]

Przeczytaj więcej