Wyniki wyszukiwania

Dioksyny w żywności pochodzącej z okolic o dużym zanieczyszczeniu. Normy przekroczone czterokrotnie

Poziom toksycznych dioksyn w żywności pochodzącej z okolic o dużym zanieczyszczeniu powietrza przekracza dopuszczalne normy. Dioksyny powstają w pozaklasowych kotłach, w których pali się paliwem...

Zegarek 2016-02-15
Zobacz więcej