Wyniki wyszukiwania

Raport dotyczący opłat w uzdrowiskach

W niektórych miejscowościach, które każą płacić za klimat, powietrze nie spełnia norm czystości, jak pokazują wyniki badań opublikowane w

Zegarek 2014-12-19
Zobacz więcej