Air quality

Air Quality Now. One-hour average PM10 concentration
buzka
Aleja Krasińskiego
123 µg/m3 (godzina 21:00)
buzka
Nowa Huta
89 µg/m3 (godzina 24:00)
buzka
Kurdwanów
62 µg/m3 (godzina 23:00)

Download

Publications:

Raport Poza kontrolą.pdf Podsumowanie II edycji programu Nasze Powietrze.pdf Formularz wniosku "Nasze Powietrze".xlsx Regulamin III edycji programu "Nasze Powietrze".pdf Podręcznik dla realizatorów III edycji programu "Nasze Powietrze".pdf Podsumowanie I edycji programu Nasze Powietrze.pdf Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.pdf Ulotka - Polski Alarm Smogowy.pdf Jakość powietrza w ocenie mieszkańców woj. małopolskiego.pdf Czy Polacy mają żelazne płuca?.pdf Co wiemy o smogu? Raport dotyczący informowania o zanieczyszczeniu powietrza.pdf Oświadczenie o rachunku bankowym.doc Logotypy KAS.zip Logotypy Małopolska w zdrowej atmosferze.zip Logotypy LIFE.zip Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie "Nasze powietrze".pdf

Position:

Uwagi KAS dotyczące aktualizacji POP.pdf List KAS do ArcelorMittal w sprawie "awaryjnych zdarzeń" - nademiernych emisji pyłów i gazów.pdf List do Pani Premier.pdf Apel o aktywne informowanie o zanieczyszczeniu powietrza_1.pdf Apel o aktywne informowanie o zanieczyszczeniu powietrza_2.pdf Uwagi KAS do założeń uchwały antysmogowej.pdf List do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.pdf Brak regulacji dusi Małopolskę - apel KAS.pdf Uwagi KAS do projektu KPOP.pdf Komentarz KAS do wypowiedzi naukowców z AGH.pdf List ws. stanowiska Ministerstwa Środowiska w kwestii pakietu czyste powietrze.pdf Apel do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie norm jakości węgla.pdf Uwagi w ramach konsultacji dotyczących budowy szybkiego tramwaju.pdf List KAS i radnych dzielnicowych Krakowa (21.01.2014).pdf Uwagi do projektu programu osłonowego.pdf List do prezydenta Majchrowskiego.pdf

Infographics:

15 najbardziej rakotwórczych miast w Polsce (2014).jpg

Other:

Klauzula informacyjna_badania_spirometryczne.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf Protokół z otwarcia kopert.pdf SIWZ.docx Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Badania energetyczno-emisyjne.pdf Sprawozdanie z wykonania badań .pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 1 i 2 Zamówienia.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 3,4 oraz 5 Zamówienia.pdf Protokół z otwarcia ofert.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf SIWZ.docx Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy.pdf Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf Broszura "Poza kontrolą" - wersja do wydruku.pdf Broszura "Poza kontrolą" - wersja internetowa.pdf Raport poza kontrolą - wersja do wydruku.pdf Raport Poza kontrolą - wersja internetowa.pdf Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (26.11.2018).pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.11.2018).pdf SIWZ.docx Odpowiedzi2_22112018.pdf Wyjasnienia_i_zmian_SIWZ_22112018.pdf.pdf Zamówienie publiczne ZP/1/2018.pdf Lista rankingowa Nasze Powietrze III.xls Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.pdf list_do_prezedyneta_Majchrowskiego.pdf Lista rankingowa Nasze Powietrze II.xls Wyniki oceny formalnej w II edycji konkursu "Nasze powietrze"..xlsx Wyniki oceny formalnej w konkursie Nasze Powietrze_II edycja.xlsx Wadowice - prezentacja.pdf Co wiemy o smogu? Raport dotyczący informowania o zanieczyszczeniu powietrza.pdf Lista rankingowa w programie "Nasze powietrze".xls Lista rankingowa w programie "Nasze powietrze".pdf Wyniki oceny formalnej w konkursie "Nasze powietrze".xls Wyniki oceny formalnej w konkursie "Nasze powietrze".xls Wniosek o usunięcie ogłoszeń.pdf Karty pracy do książki "Uwaga! Alarm! Smogosmok!".pdf Wniosek o przeprowadzenie kontroli.pdf Raport z kalibracji pyłomierzy.pdf Raport z kalibracji pyłomierzy.pdf Raport z kalibracji pyłomierzy.pdf Raport z kalibracji pyłomierzy.pdf Raport z kalibracji pyłomierzy.pdf Żelazne płuca Polaków - wersja w języku angielskim.pdf "Żelazne płuca Polaków".pdf Skrót raportu "Co wiemy o smogu?".pdf Odpowiedź ArcelorMittal na list KAS.pdf Co wiemy o smogu? Raport dotyczący informowania o zanieczyszczeniu powietrza.pdf Agenda seminarium.pdf Śmiercionośne polskie powietrze.pdf Wybrane skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza.pdf Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki.rtf Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania.docx Ulotka do samodzielnego wydruku - termomodernizacja.pdf Ulotka do samodzielnego wydruku - dopłaty.pdf Ulotka do samodzielnego wydruku - zdrowie.pdf Harmonogram szkolenia "Małopolska bez smogu".pdf Aktywizm miejski w natarciu - artykuł w dodatku do GW.jpg Jak straszy smog wawelski - artykuł w dodatku do GW.jpg Działania antysmogowe w Krakowie – kwiecień 2014.pdf Działania antysmogowe w Krakowie – marzec 2014.pdf Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy.pdf Koncepcja rozbudowy sieci MPEC .pdf Działania antysmogowe w Krakowie – luty 2014.pdf Miasto biernych palaczy.pdf Kalkulator papierosowy.xlsx Antysmogowe podsumowanie roku 2013.pdf Odpowiedź prezydenta na list ws. punktu informacyjno-doradczego.pdf Wpływ zanieczyszczenia powietrza na centralny układ nerwowy.pdf Bibliografia (literatura medyczna, skutki zanieczyszczenia powietrza).pdf Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa.pdf