Aktualności

Zamówienie publiczne ZP/2/2018


Zegarek 2018-12-19

Zamówienie publiczne ZP/2/2018

Przetarg nieograniczony
7 grudnia 2018 r. Przetarg nieograniczony na: "DOSTAWA ELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA." Nr postępowania: ZP/2/2018

7.12.2018 Publikacja ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ

12.12.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, korekta informacji w sekcji Zamawiający.

14.12.2018 Protokół z otwarcia ofert.

19.12.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3,4 oraz 5 Zamówienia.

21.12.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 i 2 Zamówienia.

28.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Galeria

Zobacz więcej
Antysmogowe SOS!