Krakowski Alarm Smogowy
Kategoria Archiwa: Projekty

Projekt "3R"

przez

Opublikowany 11 stycznia, 2022 at 12:21 PM

3RKrakowski Alarm Smogowy był koordynatorem projektu ‘3R – Take the challenge and start the 3R’s: Reduce,Reuse, Recycle. Promoting zero-waste lifestyle among adults’ realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.Partnerzy projektu: Stowarzyszenie SEDA – Polska, Pazangos projektai – Litwa, TREBAG – Węgry, Česká zemědělská univerzita v Praze – Czechy, Diputación Provilcial de Granada – Hiszpania.W ramach […]

Kontynuuj czytanie


Projekt "Clean Air 2"

przez

Opublikowany 10 stycznia, 2022 at 11:39 AM

Clean Air 2Krakowski Alarm Smogowy był koordynatorem projektu „Clean Air 2 – clean air interactive game as a tool for clean environment” realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Arid, Diputacion Provincial de Granada, Kaunas University of Technology, Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta (CPIP), New Edu, n.o., Čisté nebe o.p.s.Efekty projektu można znaleźć tutaj: […]

Kontynuuj czytanie


Pod kontrolą skuteczna egzekucja przepisów antysmogowych

przez

Opublikowany 14 sierpnia, 2018 at 16:03 PM

Pod kontroląKrakowski Alarm Smogowy realizował projekt „Pod kontrolą – skuteczna egzekucja przepisów antysmogowych”. Jego celem była diagnoza sytuacji dotyczącej kontroli spalania odpadów oraz kontroli wdrażania uchwał antysmogowych przez 100 gmin w 4 województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim i śląskim, a następnie wypracowanie rekomendacji pozwalających usprawnić system kontroli przepisów antysmogowych.tytułProjekt „Pod kontrolą – skuteczna egzekucja przepisów antysmogowych”autorKrakowski […]

Kontynuuj czytanie


ZONE

przez

Opublikowany 01 czerwca, 2018 at 19:09 PM

ZONEZintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisjiCelem projektu było wypracowanie i przetestowanie koncepcji zintegrowanego systemu wspierającego działania ograniczające niską emisję. Celem praktycznym projektu było wypracowanie założeń, przygotowanie prototypu i przetestowanie narzędzia informatycznego – zintegrowanego systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w Polsce wraz z Bazą wiedzy – pozwalającego na przełamanie bariery dostępu do informacji […]

Kontynuuj czytanie


Projekt „Clean Air”

przez

Opublikowany 09 stycznia, 2018 at 16:52 PM

Clean Air Krakowski Alarm Smogowy był koordynatorem projektu ‘Clean air curriculum as a base for clean environment’ realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Jego celem było podniesienie świadomości społeczności wiejskiej w krajach objętych projektem o problemie zanieczyszczenia powietrza, jego przyczynach, skutkach zdrowotnych i możliwych rozwiązaniach, które mogą zostać podjęte przez mieszkańców w celu zmniejszenia […]

Kontynuuj czytanie


Zakręć smog! – akcja edukacyjna

przez

Opublikowany 09 grudnia, 2016 at 15:55 PM

Zakręć smog! – akcja edukacyjnaJesienią 2016 prowadziliśmy akcję edukacyjną w krakowskich liceach pn. „Smog kręci – działania edukacyjne skierowane do krakowskiej młodzieży licealnej”. Inspiracją do stworzenia projektu „Smog kręci” były zapytania samych zainteresowanych, krakowskich licealistów, dotyczące możliwości aktywnego zaangażowania się w działanie zmierzające do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. W projekcie w sposób połączyliśmy […]

Kontynuuj czytanie


Projekt LIFE

przez

Opublikowany 10 stycznia, 2016 at 15:19 PM

LIFEKrakowski Alarm Smogowy jest jednym z partnerów Projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo Małopolskie i angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.LIFE zakłada […]

Kontynuuj czytanie


Projekt INFOAIR

przez

Opublikowany 21 grudnia, 2015 at 13:17 PM

INFOAIR W ramach projektu przeprowadzono kompleksową ocenę dostępu mieszkańców do informacji o zanieczyszczeniu powietrza i jego skutkach zdrowotnych. Projekt objął 4 regiony o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu: Małopolska, Górny Śląsk, Dolny Śląsk oraz Łódzkie. Projekt zakładał badania ilościowe wśród mieszkańców, analizę dotychczasowych działań władz w zakresie informowania o stanie powietrza oraz przegląd dobrych praktyk. Zidentyfikowane zostały […]

Kontynuuj czytanie


Uwaga! Alarm! Smogosmok!

przez

Opublikowany 09 stycznia, 2015 at 16:32 PM

Uwaga! Alarm! Smogosmok!Krakowski Alarm Smogowy w 2015 roku realizował projekt „Uwaga! Alarm! Smogosmok!”, w ramach którego zorganizowane zostało szkolenie dla nauczycieli oraz przygotowana książka o tym samym tytule, która jest pierwszą propozycją dla dzieci traktującą o problemie zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak można sobie radzić z tym problemem, co to […]

Kontynuuj czytanie