Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

KAS złożył wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kombinat”

Opublikowany 2023-07-11

Dziś złożyliśmy wniosek do projektu MPZP obszaru "Kombinat, w którym proponujemy zapis, aby utworzenie strefy przemysłowej nie było całkowicie zabronione, lecz by zakaz dotyczył jedynie tworzenia strefy, na obszarze której dopuszczone byłoby przekraczanie standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia, które są już przekraczane.

W Krakowie występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń takich jak pył zawieszony PM2,5, PM10, dwutlenek azotu oraz benzo(a)piren, co jest źródłem zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców miasta.

Występowanie tych przekroczeń i konieczność ochrony zdrowia i życia ludzkiego przed nadmiernymi stężeniami zanieczyszczeń w powietrzu, stanowi naszym zdaniem wystarczającą podstawę do wprowadzenia zakazu utworzenia strefy przemysłowej, dopuszczającej wyższe emisje i stężenia tych substancji w powietrzu.

Nasze wątpliwości budzi sposób sformułowania w projekcie § 6 ust. 11 MPZP - istnieje bowiem ryzyko, że wprowadzenie całkowitego zakazu tworzenia strefy przemysłowej może zostać uznane za sprzeczne z zasadą proporcjonalności, co może skutkować stwierdzeniem nieważności MPZP przez Wojewodę Małopolskiego w trybie nadzorczym.

 

 

Dlatego proponujemy zapis, który ma charakter proporcjonalny, gdzie utworzenie strefy przemysłowej nie jest całkowicie zabronione, zakaz dotyczy jedynie tworzenia takiej strefy, na obszarze której dopuszczone byłoby przekraczanie standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia, które są już przekraczane w Krakowie, w tym na terenach sąsiadujących z obszarem planu.

Nasze stanowisko przygotowane przez @Fundacja Frank Bold jest dostępne TUTAJ. Jeśli tak jak my nie zgadzasz się na strefę przemysłową w Krakowie, skorzystaj z naszego stanowiska i wyślij wniosek na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl


O Autorze

Natalia

 

Kopciuchy nie wracają do Krakowa – uchwała antysmogowa obroniona

Opublikowany 2023-08-30 08:46

W poniedziałkowy wieczór Sejmik Województwa Małopolskiego odrzucił w głosowaniu inicjatywę uchwałodawczą zaproponowaną przez mieszkańca Wieliczki. [...]

Przeczytaj więcej

Jak szybko zwraca się inwestycja w ocieplenie domu? – wyniki audytu Polskiego Alarmu Smogowego

Opublikowany 2023-06-20 09:55

Ocieplenie domu i wymiana nieefektywnego źródła ciepła to inwestycja, która zwraca się po okresie od [...]

Przeczytaj więcej

Ceny paliw z lekkim spadkiem, ale grzanie „kopciuchem” wciąż bardzo drogie – raport cenowy

Opublikowany 2023-05-29 08:41

Polski Alarm Smogowy opublikował kolejny raport kwartalny pokazujący ceny paliw stałych używanych do ogrzewania domów. [...]

Przeczytaj więcej