Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

„Wyrażamy zdecydowane wsparcie dla Skawińskiego Alarmu Smogowego”

Opublikowany 2019-05-24

Sz.P. Norbert Rzepisko
Sz. P. Tomasz Ożóg
       Burmistrzowie Miasta i Gminy Skawina
       Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
       ul. Rynek 1 , 32-050 Skawina

 

Szanowni Panowie,

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wydarzeniami, do których doszło ostatnio w Skawinie. Niepokojące jest nie tylko to, że – wbrew ustaleniom ze stroną społeczną oraz deklaracjami dotyczącymi zmiany polityki – Burmistrz Skawiny i Radni podjęli działania przynoszące wymierne ułatwienia dla zakładu, który jest przez mieszkańców traktowany jako uciążliwy. Przy czym niepokój budzi nie tylko forma tych działań, ale też pomijający stronę społeczną tryb ich podjęcia.

Jednocześnie naszą uwagę zwraca fakt, że na oficjalnej stronie Gminy Skawina oraz w jej kanałach w mediach społecznościowych zostało opublikowane stanowisko prywatnej firmy, które w niekorzystnym świetle stawia działania Skawińskiego Alarmu Smogowego. Przy czym chodzi nie tylko o fakt jego publikacji, ale to, że na podobną uprzejmość ze strony urzędu nie może liczyć strona społeczna, kiedy zwraca uwagę na uciążliwości związane z działaniem zakładu Valeo.

Zwracamy więc uwagę, że takie podejście do sprawy sugeruje między innymi, iż postulaty jednej i drugiej strony nie cieszą się równą uwagą oraz sympatią władz gminy. Chcemy jednak wierzyć, że chodzi tutaj nie o przedkładanie interesów prywatnej korporacji ponad zdrowie mieszkańców Skawiny, ale po prostu o błąd. Dlatego – wyrażając zdecydowane wsparcie dla Skawińskiego Alarmu Smogowego – mamy nadzieję, że władze gminy zapanują nad sytuacją i, jak miało to wcześniej miejsce, podejmą wspólnie z SAS działania dla ochrony zdrowia mieszkańców Skawiny.

Również w staraniach na rzecz koniecznej hermetyzacji zakładów przemysłowych na terenie miasta. Wyrażamy szczere pragnienie, by po raz kolejny działania podjęte w Skawinie stały się modelem dla innych gmin i miast, których mieszkańcy i włodarze zabiegają o społeczną odpowiedzialność biznesu i o zrównoważony rozwój, łączący interes gospodarczy i społeczny.

W imieniu Polskiego Alarmu Smogowego,

Andrzej Guła

 

Fot. Krzysztof Tabor/Shutterstock.


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Kraków nie jest już stolicą smogu – historyczna poprawa jakości powietrza

Opublikowany 2024-05-09 09:02

Kraków przestał być polską stolicą smogu. Wprowadzenie zakazu spalania węgla i drewna oraz likwidacja około [...]

Przeczytaj więcej

Czyste powietrze jest tam, gdzie są aktywne gminy – ranking PAS

Opublikowany 2024-04-16 10:53

Polski Alarm Smogowy opublikował ranking najaktywniejszych gmin w Programie Czyste Powietrze od początku jego funkcjonowania [...]

Przeczytaj więcej

Krakowski Alarm Smogowy publikuje przedwyborcze obietnice komitetów – jak przyszli radni miasta planują chronić powietrze?

Opublikowany 2024-04-04 08:08

Krakowski Alarm Smogowy zapytał komitety wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa o ich plany [...]

Przeczytaj więcej