Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Wyniki III edycji konkursu „Nasze Powietrze”

Opublikowany 2018-11-05

Mamy przyjemność ogłosić listę projektów zgłoszonych w ramach konkursu „Nasze powietrze”, które uzyskały najwyższą punktację w ocenie Komisji i tym samym zostały zakwalifikowane do dofinansowania. W najbliższym czasie skontaktujemy się z zakwalifikowanymi wnioskodawcami w celu ustalenia szczegółów dot. podpisania umowy o dofinansowanie grantu.

W tym roku w konkursie Nasze Powietrze będzie realizowanych 8 wniosków.Gratulujemy zwycięzcom!

Niestety nie wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę pozytywnie. Trzy wnioski zostały odrzucone z powodu zbyt niskiej liczby uzyskanych punktów – zgodnie z regulaminem do realizacji kwalifikują się wnioski, których liczba punktów wynosi co najmniej 30. Dwa kolejne (z najniższą liczbą punktów), pomimo pozytywnej weryfikacji merytorycznej, nie zostały zakwalifikowane do realizacji ze względu na wyczerpanie się środków finansowych. Wszelkich informacji na temat oceny merytorycznej będziemy udzielać mailowo lub telefonicznie.

Lista rankingowa w formacie .xls znajduje się poniżej.

Program grantowy „Nasze Powietrze” realizowany jest przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej LIFE.


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Kraków nie jest już stolicą smogu – historyczna poprawa jakości powietrza

Opublikowany 2024-05-09 09:02

Kraków przestał być polską stolicą smogu. Wprowadzenie zakazu spalania węgla i drewna oraz likwidacja około [...]

Przeczytaj więcej

Czyste powietrze jest tam, gdzie są aktywne gminy – ranking PAS

Opublikowany 2024-04-16 10:53

Polski Alarm Smogowy opublikował ranking najaktywniejszych gmin w Programie Czyste Powietrze od początku jego funkcjonowania [...]

Przeczytaj więcej

Krakowski Alarm Smogowy publikuje przedwyborcze obietnice komitetów – jak przyszli radni miasta planują chronić powietrze?

Opublikowany 2024-04-04 08:08

Krakowski Alarm Smogowy zapytał komitety wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa o ich plany [...]

Przeczytaj więcej