Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Brak regulacji dusi Małopolskę – apel KAS

Opublikowany 2015-06-18

W dniu dzisiejszym Krakowski Alarm Smogowy składa na ręce Premier, Marszałka Sejmu oraz Przewodniczących Sejmowych Klubów Parlamentarnych apel o jak najszybsze przyjęcie zmian prawnych, których brak znacznie utrudnia i spowalnia walkę o czystsze powietrze. O powyższe zmiany Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy apeluje wspólnie z władzami Miasta Kraków oraz Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, zrzeszającym Kraków i otaczające go 14 gmin.

Mowa tu o pakiecie zmian regulacyjnych wypracowanych przez specjalną grupę roboczą ds. ochrony powietrza i energetyki przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i złożonych do laski marszałkowskiej przez posła Tadeusza Arkita (poprawka do art. 96 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska). Dzięki tym zmianom Sejmik Województwa zyskałby możliwość wprowadzania norm emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno).  Pozwoliłoby to na stopniowe wyeliminowanie najbardziej trujących pieców, w których często spalany jest niskiej jakości węgiel, a nawet odpady (szacunki Urzędu Marszałkowskiego wskazują na konieczność wymiany 150 000 przestarzałych pieców na terenie Małopolski). Władze gminne zyskałyby z kolei możliwość wprowadzania stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, do których wjazd miałyby jedynie pojazdy spełniające określone kryteria emisji spalin. W Europie są to rozwiązania powszechne, korzystają znich nie tylko kraje zachodnie, ale również nasi sąsiedzi – Czechy.

Brak powyższych rozwiązań prawnych znacznie utrudnia działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Emisje z kotłów domowych – główne źródło zanieczyszczenia powietrza w Polsce pyłem zawieszonym czy rakotwórczym benzo[a]pirenem – pozostają poza jakąkolwiek kontrolą.

Jednocześnie duże miasta, w tym Kraków, borykają się również z problemem zanieczyszczeń komunikacyjnych, za który w dużej mierze odpowiadają stare pojazdy z silnikiem diesla.

Bez wprowadzenia powyższych regulacji wywiązanie się z wymagań małopolskiego Programu Ochrony Powietrza będzie niemożliwe. Niestety, pomimo obietnic składanych przez posłów mieszkańcom Małopolski, poprawka nie została do tej pory poddana pod głosowanie i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo że nie wydarzy się to przed jesiennymi wyborami, gdyż do końca kadencji zostało już tylko sześć posiedzeń Sejmu. Niezwłoczne przyjęcie powyższych poprawek jest konieczne dla ochrony zdrowia i życia Polaków – na skutek bardzo wysokiego zanieczyszczenie powietrza  w Polsce co roku przedwcześnie umiera 45 000 mieszkańców naszego kraju.


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Akademia Alarmów Smogowych wspiera lokalny aktywizm – 18 nowych inicjatyw społecznych

Opublikowany 2024-03-01 09:15

Dzięki wsparciu “Akademii Alarmów Smogowych” w ostatnich trzech latach do Polskiego Alarmu Smogowego dołączyło aż [...]

Przeczytaj więcej

Zadymiony krakowski “obwarzanek” – prawie 12 tysięcy “kopciuchów”

Opublikowany 2024-02-29 10:33

Krakowski Alarm Smogowy podsumował liczbę funkcjonujących w gminach Metropolii Krakowskiej pozaklasowych pieców i kotłów na [...]

Przeczytaj więcej

Pomimo łagodnej zimy, mobilne płuca Polskiego Alarmu Smogowego wciąż czarne

Opublikowany 2024-02-15 08:28

„Zobacz czym oddychasz. Zmień to” - to piąta edycja kampanii Polskiego Alarmu Smogowego. W jej [...]

Przeczytaj więcej