Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Informacja w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej

Opublikowany 2014-11-28

Informacja w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Semiku Województwa Małopolskiego nr XLIV/703/13

Zarząd Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 r., za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie złożono do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku stwierdzającego nieważność uchwały Sejmiku Województwa nr XLIV/703/13 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (sygn. akt. II SA/Kr 490/14).

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazano, iż Sejmik Województwa nie był uprawniony do podjęcia uchwały zakazującej stosowania paliw stałych w celu ogrzewania lokali lub budynków oraz podgrzewania wody użytkowej. Zdaniem Sądu, uchwała Sejmiku dotyczyć może wyłącznie skażeń powodowanych właściwościami samego paliwa jak np. jego zła jakość bądź nieprawidłowy skład chemiczny. Wyklucza to zatem możliwość jej wykorzystania w celu ograniczenia szkodliwego wpływu niskiej emisji na środowisko.

Zdaniem Stowarzyszenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sposób nieuzasadniony oraz bezpodstawny dopuścił się zawężenia ustawowych kompetencji Sejmiku Województwa. W konsekwencji odebrano władzom lokalnym ustawowe narzędzie służące bezpośredniej oraz koniecznej ochronie najcenniejszych, nie tylko konstytucyjnie, wartości w postaci życia i zdrowia Mieszkańców Krakowa.

W uzasadnieniu wyroku pominięto wspomniane wartości, pomimo iż ich ochrona pozostaje fundamentalnym zadaniem i obowiązkiem Państwa. Podnoszone przez Sąd zarzuty pozostają w bezpośredniej sprzeczności nie tylko z krajowymi przepisami ochrony środowiska, ale również prawem Unii Europejskiej, stając jednocześnie w opozycji do podejmowanych na całym Świecie starań o polepszenie warunków bytowych, w tym w szczególności poprawy jakości powietrza.

Wobec powyższego, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, wykonując swe statutowe obowiązki, a także w trosce o prawo Obywateli do bytowania w środowisku naturalnym niezagrażającym ich życiu, zdecydowało się podjąć działania prawne służące weryfikacji stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Stowarzyszenie w postępowaniach reprezentuje radca prawny dr Joanna Lemańska, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, oraz adwokat Wojciech Bergier z Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

 


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Ceny paliw z lekkim spadkiem, ale grzanie „kopciuchem” wciąż bardzo drogie – raport cenowy

Opublikowany 2023-05-29 08:41

Polski Alarm Smogowy opublikował kolejny raport kwartalny pokazujący ceny paliw stałych używanych do ogrzewania domów. [...]

Przeczytaj więcej

Grupa LUX MED partnerem Polskiego Alarmu Smogowego

Opublikowany 2023-05-26 11:25

Grupa LUX MED została partnerem Polskiego Alarmu Smogowego (PAS). W ramach współpracy organizacje przeprowadzą m.in. [...]

Przeczytaj więcej

Kampania „Bóg daje życie, smog je odbiera” trafiła do 1000 kościołów

Opublikowany 2023-05-24 15:35

Wierni ponad 1000 parafii w całej Polsce dowiedzieli się, jak mogą zadbać o jakość powietrza [...]

Przeczytaj więcej