Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Informacja w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej

Opublikowany 2014-11-28

Informacja w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Semiku Województwa Małopolskiego nr XLIV/703/13

Zarząd Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 r., za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie złożono do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku stwierdzającego nieważność uchwały Sejmiku Województwa nr XLIV/703/13 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (sygn. akt. II SA/Kr 490/14).

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazano, iż Sejmik Województwa nie był uprawniony do podjęcia uchwały zakazującej stosowania paliw stałych w celu ogrzewania lokali lub budynków oraz podgrzewania wody użytkowej. Zdaniem Sądu, uchwała Sejmiku dotyczyć może wyłącznie skażeń powodowanych właściwościami samego paliwa jak np. jego zła jakość bądź nieprawidłowy skład chemiczny. Wyklucza to zatem możliwość jej wykorzystania w celu ograniczenia szkodliwego wpływu niskiej emisji na środowisko.

Zdaniem Stowarzyszenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sposób nieuzasadniony oraz bezpodstawny dopuścił się zawężenia ustawowych kompetencji Sejmiku Województwa. W konsekwencji odebrano władzom lokalnym ustawowe narzędzie służące bezpośredniej oraz koniecznej ochronie najcenniejszych, nie tylko konstytucyjnie, wartości w postaci życia i zdrowia Mieszkańców Krakowa.

W uzasadnieniu wyroku pominięto wspomniane wartości, pomimo iż ich ochrona pozostaje fundamentalnym zadaniem i obowiązkiem Państwa. Podnoszone przez Sąd zarzuty pozostają w bezpośredniej sprzeczności nie tylko z krajowymi przepisami ochrony środowiska, ale również prawem Unii Europejskiej, stając jednocześnie w opozycji do podejmowanych na całym Świecie starań o polepszenie warunków bytowych, w tym w szczególności poprawy jakości powietrza.

Wobec powyższego, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, wykonując swe statutowe obowiązki, a także w trosce o prawo Obywateli do bytowania w środowisku naturalnym niezagrażającym ich życiu, zdecydowało się podjąć działania prawne służące weryfikacji stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Stowarzyszenie w postępowaniach reprezentuje radca prawny dr Joanna Lemańska, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, oraz adwokat Wojciech Bergier z Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

 


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Za mała Strefa Czystego Transportu w Warszawie – aktywiści recenzują miasto

Opublikowany 2023-01-27 15:45

Warszawa przedstawiła propozycję Strefy Czystego Transportu. Zdaniem Polskiego Alarmu Smogowego obszar strefy jest stanowczo za [...]

Przeczytaj więcej

Ile zapłacisz za ogrzewanie domu? – PAS publikuje kalkulator kosztów

Opublikowany 2023-01-24 08:34

Rachunki za ogrzewanie to jedna z najwyższych pozycji w domowym budżecie. Na ich wysokość ma [...]

Przeczytaj więcej

Prokuratura Krajowa zaskarża uchwałę antysmogową dla Mazowsza przedstawiając absurdalne argumenty

Opublikowany 2023-01-17 09:11

Prokuratura Krajowa wniosła o unieważnienie uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego z roku 2017 posiłkując się [...]

Przeczytaj więcej