Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Kampania „Kraków bez smogu!”

Opublikowany 2013-11-15

„Kraków bez smogu!” to kampania o jednoznacznie pozytywnym przekazie, która pod trzema krótkimi hasłami pokazywała wizję miasta po wdrożeniu planów naprawczych związanych z zanieczyszczeniem powietrza:

Nie puszczajmy z dymem zdrowia!
Poprawa jakości powietrza w Krakowie pozwoli uratować kilkaset osób rocznie.
Badania epidemiologiczne prowadzone m.in. przez naukowców zgrupowanych w programie Apheis (Air Pollution and Health: a European Information System) wyraźnie dowodzą, że redukcja poziomu zanieczyszczeń w Krakowie pozwoli na uniknięcie średnio około 400 zgonów rocznie.

Więcej: Ferran Ballester, Sylvia Medina, Elena Boldo, Pat Goodman, Manfred Neuberger, Carmen Iniguez, Nino Kunzli, on behalf of the Apheis network, Reducing ambient levels of fine particulates could substantially improve health: a mortality impact assessment for 26 European cities, „Journal of Epidemiology and Community Health” 2008, nr 2 (62), ss. 98–105.
Mniej zanieczyszczone powietrze w oczywisty sposób przyczyni się też do mniejszej zachorowalności na choroby układów: oddechowego, krążenia i nerwowego.

Nie puszczajmy z dymem pieniędzy!
Lepsze powietrze w Krakowie to zmniejszenie kosztów ekonomicznych (tzw. kosztów zewnętrznych) związanych z zanieczyszczenie, które pponosi każdy mieszkaniec naszego miasta. Koszty te obejmują w szczególności: wydatki na opiekę zdrowotną, ponoszone bezpośrednio przez ludzi chorujących z powodu zanieczyszczenia powietrza, ja i wydatki w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej, koszty wynikające z mniejszej produktywności, w tym absencji w pracy, koszty związane z przedwczesną umieralnością, czy straty materialne wynikające z przyśpieszonej degradacji zabytków.
Szacunkowe koszty ekonomiczne złej jakości powietrza związane z całkowitą emisją pyłu PM2.5 wyznaczone dla Krakowa według metodyki stosowanej w Unii Europejskiej w Programie Czystego Powietrza dla Europy (CAFE-CBA) wynoszą 740 mln zł rocznie (jest to dolne oszacowanie nie obejmujące m. in. skutków zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, np. benzo[a]pirenem).
Więcej: Uzasadnienie do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Nie puszczajmy z dymem IQ!
Czyste krakowskie powietrze to nie tylko zdrowsze lecz także inteligentniejsze dzieci. Jak wykazują badania prowadzone przez prof. Wiesława Jędrychowskiego z CM UJ dzieci narażone na wyższe stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych mają niższy iloraz inteligencji (średnio o 3,8 pkt w skali ilorazu inteligencji) od tych narażonych na niższe stężenia.
Więcej: Wiesław Jędrychowski, Renata Majewska, Elżbieta Mróz, Elżbieta Flak i Agnieszka Kiełtyka, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka. Badania w Krakowie, UJ CM oraz Fundacja Zdrowie i Środowisko, Kraków 2012.


O Autorze

fzarebinski

 

Smogowa studniówka w Katowicach

Opublikowany 2021-09-24 10:56

Tylko 100 dni zostało posiadaczom najstarszych kotłów na paliwo stałe, czyli tzw. kopciuchów na ich [...]

Przeczytaj więcej

“Czy Sejmik uratuje życie 1500 Małopolan rocznie?”

Opublikowany 2020-09-01 12:34

Krakowski Alarm Smogowy w uruchomionej we wrześniu kampanii społecznej  postanowił przypomnieć, że  obowiązkiem Radnych Sejmiku Małopolski [...]

Przeczytaj więcej

Kampania PAS „Zobacz czym oddychasz!”

Opublikowany 2020-03-02 11:41

Modele ludzkich płuc kilkumetrowej wielkości pojawiające się w polskich miejscowościach w sezonie grzewczym to kolejna [...]

Przeczytaj więcej