Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Tyniec

Pomiary jakości powietrza - Tyniec

Pomiary prowadzone w  ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowje Atmosferze.