Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Tuchów

Pomiar stężenia PM10 - Tuchów

"Pomiary prowadzone w ramach wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region - Małopolska in a health atmosphere LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021"