Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Tomice

Pomiary jakości powietrza - Tomice

Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze.