Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Świątniki Górne

Pomiar stężenia PM10 - Świątniki Górne