Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Sucha Beskidzka, Orlik

Pomiary jakości powietrza - Sucha Beskidzka, Orlik

Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowje Atmosferze.