Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Szczucin

Pomiary jakości powietrza - szczucin

Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze.