Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Sułkowice

Pomiary jakości powietrza - sułkowice

Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze.