Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Rzepiennik Strzyżewski

Pomiary jakości powietrza - Rzepiennik Strzyżewski

Pomiary prowadzone w ramach współpracy z Radiem Kraków.