Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Kraków, ul. Wielicka

Pomiary jakości powietrza - Kraków, ul. Wielicka


 

 

Zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Za treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy i Województwo Małopolskie.