Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Iwkowa

Pomiary jakości powietrza - iwkowa

Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze.