Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Nawojowa

Pomiar stężenia PM10 - Nawojowa