Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Jedlina-Zdrój

Pomiar stężenia PM10 - Jedlina-Zdrój