Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Gmina Tomice

Pomiary stężenia PM10 - gm. Tomice

Poniżej przedstawiamy wyniki pomiarów stężenia pyłu PM10 w miejscowości gm. Tomice: