Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Gmina Spytkowice

Pomiary jakości powietrza - gmina Spytkowice

Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze.