Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Pomiary jakości powietrza - gmina Rzepiennik Strzyżewski

Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze.