Krakowski Alarm Smogowy
Pomiar jakości powietrza – Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Pomiar stężenia PM10 - gm. Rzepiennik Strzyżewski

"Pomiary prowadzone w ramach wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region - Małopolska in a health atmosphere LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021"