Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Gmina Nowy Targ, SP w Łopusznej

Pomiary jakości powietrza - gmina Nowy Targ, SP w Łopusznej

Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze.