Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Gmina Liszki

Pomiary stężenia PM10 - gm. Liszki

Poniżej przedstawiamy wyniki pomiarów stężenia pyłu PM10 w gm. Liszki: