Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Gmina Iwkowa

Pomiary stężenia PM10 - gmINA Iwkowa

W ramch projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze prowadziliśmy badania stężenia pyłu PM10 w Gminie Iwkowa.

Poniżej znajdują się wyniki pomiarów z okresu gdy pyłomierz znajdował się na terenie gminy: