Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Gmina Chełmiec

Pomiary jakości powietrza - gmina Chełmiec

Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze.