Krakowski Alarm Smogowy
Pomiary jakości powietrza – Chocznia

Pomiary jakości powietrza - Chocznia

Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowje Atmosferze.