Krakowski Alarm Smogowy

Akademia | Alarmów Smogowych

Akademia Alarmów Smogowych to inicjatywa mająca na celu wsparcie i rozwój inicjatyw społecznych funkcjonujących w ramach Polskiego Alarmu Smogowego oraz nowych grup obywatelskich organizujących się w celu podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Dzięki funkcjonowaniu Akademii Alarmów Smogowych osoby skupione w inicjatywach działających wokół tematu ochrony powietrza otrzymają wsparcie w postaci:

 • możliwości skorzystania z wiedzy i wsparcia eksperckiego w ramach funkcjonującej Poradni antysmogowej prowadzonej przez Krakowski Alarm Smogowy
 • Poradni prawnej, w ramach której członkowie Lokalnych Alarmów Smogowych będą mogli korzystać ze wsparcia Partnera Projektu, wyspecjalizowanej organizacji pozarządowej o profilu ekologiczno-prawnym - Fundacji Frank Bold.
 • dostępu do Poradnika aktywisty antysmogowego. Podręcznik będzie składał się praktycznych wskazówek jak prowadzić skuteczne działania antysmogowe. Będzie też zawierał zbiór dotychczasowych kampanii jakie były prowadzone w przestrzeni publicznej.
 • stałego dostępu do materiałów szkoleniowych
 • możliwości uczestniczenia w cyklicznych szkoleniach on-line, których celem będzie dostarczenie wiedzy działaczom antysmogowym na temat zanieczyszczenia powietrza i aktywizmu. Szkolenia przyczynią się do długoterminowego wpływu działań Polskiego Alarmu Smogowego
 • możliwości uczestniczenia w dwudniowych spotkaniach stacjonarnych, podczas których możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu ochrony powietrza wśród członków nowych inicjatyw antysmogowych. Ponadto spotkania będą służyć integracji oraz wzajemnej wymianie energii i dobrych praktyk
 • możliwości uczestniczenia w skoordynowanych wydarzeniach (happeningach) mających na celu zwrócenie większej uwagi na problem jakości powietrza.

Dzięki funkcjonowaniu Akademii Alarmów Smogowych chcemy doprowadzić do wzrostu rangi problemu zanieczyszczenia powietrza, poprzez skoordynowane i zintensyfikowane działania medialne, ale też zwiększyć dostęp do informacji na temat zanieczyszczenia powietrza. Dzięki znacznemu wzmocnieniu lokalnych grup zaangażowanych w ochronę powietrza, możliwe będzie zwiększenie wpływu na krajową, regionalną i lokalną politykę antysmogową.

Aktualności Projektu

Konferencja prasowa podsumowująca Akademię Alarmów Smogowych

29 lutego 2024 r. w Krakowie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca efekty działania projektu Akademia Alarmów Smogowych. Dzięki wsparciu Akademii w ostatnich trzech latach do Polskiego Alarmu Smogowego dołączyło aż 18 nowych organizacji z całego kraju.

Akademia Alarmów Smogowych to inicjatywa nastawiona na wsparcie oraz rozwój społecznego zaangażowania w walkę o czyste powietrze w Polsce. Pomoc służyła zarówno aktywizacji obywateli do zawiązywania nowych alarmów smogowych, jak i wspieraniu działalności już istniejących organizacji. W ramach projektu oferowano m.in. wsparcie prawne i eksperckie. Organizowano szkolenia, webinary oraz spotkania stacjonarne służące wymianie wiedzy i doświadczeń. Poniżej przestawiamy główne efekty projektu:

 • powstanie 18 nowych alarmów smogowych
 • przeprowadzenie 22 webinarów
 • przygotowanie Przewodnika dla aktywistów antysmogowych
 • przeprowadzenie 20 happeningów
 • 63 lokalizacje kampanii „Zobacz czym oddychasz. ZMIEŃ TO!”
 • 5 spotkań Polskiego Alarmu Smogowego
 • działalność Poradni Antysmogowej oraz Poradni Prawnej

Akademia Alarmów Smogowych powstała dzięki pozyskaniu przez Krakowski Alarm Smogowy funduszy z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Zaczęło się w Krakowie... Spotkanie Polskiego Alarmu Smogowego

Ogólnopolski zjazd alarmów smogowych tym razem odbył się w Krakowie. Wybór miejsca zjazdu nie był przypadkowy, 10 lat temu w Krakowie grupa przyjaciół założyła Krakowski Alarm Smogowy. Od tamtego momentu powstało 60 alarmów smogowych działających w całej Polsce. Nowe alarmy, które dołączyły do naszego grona to: Pułtuski Alarm Smogowy, Krapkowicki Alarm Smogowy, Bogdaniecki Alarm Smogowy oraz Smog Wawerski.

Spotkanie lokalnych alarmów smogowych z Mazowsza - planowanie działań

22 kwietnia odbyło się spotkanie lokalnych alarmów smogowych z Mazowsza. Omawiano dotychczasowe działania oraz problemy, z jakimi borykają się aktywiści walczący o poprawę jakości powietrza. Ważnym elementem spotkania było omówienie Strefy Czystego Transportu w Warszawie, jakie są perspektywy i szanse związane z tą zmianą przepisów.

Alarmy z województwa śląskiego we wspólnej walce o czyste powietrze - spotkanie w Rybniku

21 kwietnia odbyło się w Rybniku regionalne spotkanie lokalnych alarmów smogowych z województwa śląskiego. Podczas spotkania dyskutowano o minionym sezonie grzewczym oraz planowano działania kampanijne na kolejny sezon. Podczas spotkania lokalne alarmy smogowe opowiadały o swoich osiągnięciach i nowych celach w walce o czyste powietrze.

Ogólnopolskie spotkanie alarmów smogowych w Łodzi

W dniach 18-20.11.2022 r. w Łodzi odbyło się ogólnopolskie spotkanie alarmów smogowych. Takie spotkania to idealny moment na wymianę doświadczeń, uczestnictwo w ciekawych szkoleniach i wspólne planowanie działań antysmogowych na najbliższe miesiące.

Nowe alarmy smogowe w sieci PAS!

W ostatnich miesiącach do sieci Polskiego Alarmu Smogowego przystąpiły nowe grupy: Warmiński Alarm Smogowy, Alarm Smogowy Klucze, Kłobucki Alarm Smogowy oraz Alarm Smogowy Sośnicowice. Witamy!

Kolejne spotkanie małopolskich alarmów smogowych - Michałowice

W dniach 16-18.09.2022 r. w Michałowicach pod Krakowem zorganizowane zostało spotkanie lokalnych działaczy antysmogowych z Małopolski. Szkoliliśmy się z zakresu kontaktu z mediami, aktualizowaliśmy wiedzę na temat zmian w prawie środowiskowym, a dyskusjom na temat poprawy jakości powietrza w Małopolsce nie było końca.

Spotkanie alarmów smogowych z Małopolski

W piątek, 13 maja 2022 r. odbył się warsztat lokalnych alarmów smogowych z województwa małopolskiego. Spotkanie dotyczyło między innymi wdrażania uchwały antysmogowej i obowiązku wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych do 31 grudnia 2022 r. Podczas warsztatu podsumowano działania PAS w minionym sezonie grzewczym oraz zaplanowano najbliższe aktywności.

Media o Akademii

 • Czyste powietrze w Krakowie? To możliwe! Rusza Akademia Alarmów Smogowych ESKA
 • Rusza Akademia Alarmów Smogowych Portal Komunalny
 • Polski Alarm Smogowy uruchamia kolejną inicjatywę, która ma promować walkę o czyste powietrze Radio Kraków
 • Rusza Akademia Alarmów Smogowych WNP

Do sieci Polskiego Alarmu Smogowego dołączają kolejne lokalne grupy

Do sieci PAS w ostatnim czasie przystąpiły cztery nowe lokalne alarmy smogowe. Witamy Ciechociński Alarm Smogowy, Gostyniński Alarm Smogowy, Sztutowski Alarm Smogowy oraz Kcyński Alarm Smogowy!

Zapraszamy do przystąpienia do Akademii Alarmów Smogowych!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o Akademii.

Konferencja upowszechniająca - oficjalna inauguracja Akademii Alarmów Smogowych

Ogłoszenie rozpoczęcia Projektu oraz rekrutacji do Akademii Alarmów Smogowych w roku 2021/2022 odbyło się 10 czerwca 2021 r. podczas konferencji prasowej.

Poradnia antysmogowa

W ramach funkcjonowania Poradni antysmogowej można otrzymać pomoc i informację w zakresie wszelkich problemów związanych bezpośrednio z ochroną powietrza.

Prośby o wsparcie i zapytania należy składać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: polskialarmsmogowy.pl/aas/

W sprawach pilnych oraz jeżeli konieczne jest załączenie dokumentów
prośby można kierować na adres e-mail: akademia@polskialarmsmogowy.pl;
wiadomość powinna zawierać: dane kontaktowe zgłaszającego, miejscowość,
której dotyczy pytanie oraz zwięzły opis problemu.

Regulamin Poradni antysmogowej do pobrania dostępny tutaj: Regulamin Poradni antysmogowej

Przewodnik dla Lokalnych Alarmów Smogowy dostępny tutaj: Przewodnik dla lokalnych alarmów smogowych_Akademia Alarmów Smogowych

Poradnia                  prawna

W ramach działalności Poradni prawnej udzielane są porady prawne dla członków Polskiego Alarmu Smogowego dotyczące przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.

Prośby o porady prawne należy składać za pomocą formularza
dostępnego pod adresem: frankbold.org.pl/aas.

W sprawach pilnych oraz jeżeli konieczne jest załączenie dokumentów
prośby można na adres e-mail: poradniaprawna@frankbold.org;
wiadomość powinna zawierać: dane kontaktowe zgłaszającego,
miejscowość, której dotyczy pytanie oraz zwięzły opis problemu.

Regulamin Poradni prawnej do pobrania dostępny tutaj: Regulamin Poradni prawnej

Partnerzy Projektu

Fundacja Frank Bold

Fundacja Frank Bold jest wyspecjalizowaną organizacją pozarządową o profilu ekologiczno-prawnym. Jej zespół tworzy 10 prawniczek i prawników. Fundacja od lat prowadzi działania w zakresie ochrony powietrza, obejmujące w szczególności prowadzenie precedensowych postępowań administracyjnych i sądowych, prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu prawa ochrony powietrza (w tym szkolenia dla ponad 600 urzędników z województwa małopolskiego i dolnośląskiego, a także warsztaty dla aktywistów i organizacji pozarządowych), udzielanie porad prawnych i zapewnianie wsparcia eksperckiego w pracach legislacyjnych na poziomie gminnym, wojewódzkim i krajowym.

Województwo Małopolskie

Województwo Małopolskie prowadzi aktywną politykę antysmogową we współpracy z sektorem pozarządowym. To w Małopolsce przyjęto pierwszą uchwałę antysmogową w Polsce, będąc wzorem dla kolejnych 12 województw. Województwo Małopolskie realizuje projekty, których celem jest skuteczne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Działania te przyczyniają się głównie do likwidacji kotłów na paliwa stałe, które są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza, ale też do budowania świadomości w zakresie ochrony powietrza oraz możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na likwidację niskiej emisji.

Rada Programowa

W ramach projektu została powołana Rada Programowa którą tworzą: Miłosz Jakubowski, Piotr Kleczkowski, Magdalena Kozłowska, Dominika Mucha.

Zespół ekspercki

W ramach projektu został powołany Zespół Ekspercki, który tworzą: Łukasz Adamkiewicz, Anna Dworakowska, Piotr Kleczkowski, Piotr Łyczko.