Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w ramach zdalnych pomiarów emisji

Opublikowany 2021-11-29

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, jako partner w projekcie CARES (City Air Remote Emission Sensing) informuje o rozpoczęciu badań polegających na zdalnym pomiarze emisji aut w ruchu ulicznym. W związku z tym przekazujemy informację dotyczącą ochrony danych osobowych.

Informacja na mocy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku ze zbieraniem danych osobowych — oświadczenie o ochronie poufności

Podczas pomiarów emisji pojazdów w ramach projektu CARES w Krakowie w okresie od 29 listopada do 15 grudnia 2021 r. na poniższych ulicach zbierane będą informacje na temat numerów tablic rejestracyjnych przejeżdżających aut: ul. Babińskiego, Listopada, Józefa, Andersa, Zakopiańska, Grzegórzecka, Nawojki, Prądnicka, Kocmyrzowska, Dunikowskiego, Warszawska, Pawia, Józefa Dietla, Wielopole.

W związku z powyższym przekazuje się poniższe informacje o ochronie danych osobowych.

1. Cel, opis i zakres przetwarzania

Pomiary emisji i zbieranie informacji o numerach tablic rejestracyjnych prowadzone jest w ramach projektu CARES (City Air Remote Emission Sensing), projektu badawczego zleconego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (Umowa nr 814966) w celu opracowania narzędzi do zdalnego wykrywania emisji zanieczyszczeń generownych przez pojazdy w ruchu ulicznym.

Celem testów prowadzonych w Krakowie jest wykorzystanie powszechnie dostępnych urządzeń do analizy emisji aut w ruchu rzeczywistym, a także systemów do punktowego poboru próbek. Zebrane dane posłużą do dalszego opracowywania „rzeczywistych” współczynników emisji zanieczyszczeń dla pojazdów w ruchu ulicznym. Ma to na celu dostarczenie rzetelnych informacji dla decydentów planujących podjęcie działań nakierowanych na zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza. Wyniki badania umożliwią aktualizację współczynników rzeczywistej emisji pojazdów, co przełoży się na możliwość przygotowania bardziej rzetelnej inwentaryzacji emisji.

Dokładna wiedza na temat floty pojazdów używanych na drogach Krakowa oraz ich faktycznych emisji w rzeczywistych warunkach drogowych jest niezbędna do określenia możliwości technologii do zdalnego pomiaru emisji pojazdów w ruchu, obliczenia emisji zanieczyszczeń poszczególnych modeli pojazdów w ruchu, a także oceny wpływu wybranych działań na rzecz ochrony powietrza.

Tym samym celem niniejszych badań nie jest karanie naruszeń w ruchu ulicznym ani nakładanie sankcji na właścicieli pojazdów powodujących wysokie emisje zanieczyszczeń.

Dane zostaną przekazane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, bez jakichkolwiek informacji na temat lokalizacji ani godziny. Nie będzie zapytań o dane właściciela.

Na  podstawie tablic rejestracyjnych przedmiotem zapytań do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców będą następujące parametry techniczne pojazdów, jeżeli są dostępne. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby obliczenia emisji zanieczyszczeń:

 • Rok pierwszej rejestracji (w Polsce lub za granicą)
 • Rok pierwszej rejestracji (w Polsce)
 • Klasa pojazdu
 • Kategoria UN-ECE pojazdu
 • Typ nadwozia
 • Producent
 • Model
 • Klasa emisji
 • Rodzaj paliwa
 • Układ napędowy
 • Pojemność skokowa silnika
 • Moc silnika
 • Liczba cylindrów
 • Masa własna
 • Masa całkowita
 • Długość pojazdu
 • Liczba osi
 • Liczba siedzeń i miejsc stojących (autobusy)
 • Wartość emisji CO2 dla samochodów pasażerskich
 • Układ oczyszczania spalin
 • Przebieg
 • Data kontroli przebiegu
 • Inne dostępne parametry techniczne

Informacje dotyczące parametrów pojazdu i emisji (bez podania tablic rejestracyjnych) zostaną przekazane wszystkim partnerom projektu do dalszego przetwarzania.

Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za kwestie wynikające z Rozporządzenia o ochronie danych:

Szwedzki Instytut Badań nad Środowiskiem Naturalnym IVL

Skr. poczt. 21060

100 31 Sztokholm

www: https://www.ivl.se/english/ivl.html

Osoba do kontaktu: Ake Sjodin (koordynator projektu CARES), e-mail: ake.sjodin@ivl.se, phone: +46 73 078 96 98.

Do pomiarów emisji i badania tablic rejestracyjnych zatrudniono firmę OPUS RSE, a także Politechnikę w Grazu (Austria) i Politechnikę Czeską w Pradze. Pomiary będzie wspierać firma Turbospec sp z.o.o.

2. Podstawa prawna przetwarzania

Badanie tablic rejestracyjnych pozwala spełnić zadania ustawowe na mocy art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

3. Odbiorcy danych osobowych

Numery tablic rejestracyjnych pojazdów zarejestrowane podczas pomiarów przekazywane są do:

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

ul. Adolfa Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa

4. Okres przechowywania danych osobowych

Tablice rejestracyjne pojazdów zarejestrowane podczas pomiarów zostaną usunięte do 28 listopada 2022.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, gwarantuje się możliwość wykonywania praw wspomnianych w art. 12 ff Rozporządzenia UE 2016/679/. W szczególności osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 • Dostępu do własnych danych osobowych,
 • Sprostowania nierzetelnych danych osobowych,
 • Usunięcia danych osobowych,
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Podjęcia działań w zakresie przeniesienia danych danych osobowych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez uszczerbku dla prawomocności wcześniejszego przetwarzania danych,
 • Zgłoszenia naruszeń lub złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Aby wykonać powyższe prawa, Osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wnioskiem do Administratora danych używając powyższych danych do kontaktu.

6.0 Zapytania

Zapytania dotyczące projektu i ochrony danych należy kierować do powyższego Administratora danych:

Szwedzki Instytut Badań nad Środowiskiem Naturalnym IVL

Osoba do kontaktu: Ake Sjodin (koordynator projektu CARES), e-mail: ake.sjodin@ivl.se

telefon: +46 73 078 96 98


O Autorze

Natalia

 

“Strefa Przemysłowa byłaby katastrofą dla Krakowa”. Ważne deklaracje podczas debaty o Nowej Hucie

Opublikowany 2024-06-21 13:15

O Strefie Przemysłowej i przyszłości zakładów na terenie Kombinatu, a także o stanie środowiska i [...]

Przeczytaj więcej

Nowy rząd – stare normy węgla? Czy branża górnicza znów będzie górą? Apel ekspertów

Opublikowany 2024-06-19 14:43

Czy znowu interes branży górniczej przeważy nad zdrowiem i życiem milionów Polaków – pytają eksperci [...]

Przeczytaj więcej

Debata o przyszłości Nowej Huty – scenariusze rozwoju a oczekiwania mieszkańców

Opublikowany 2024-06-12 15:58

Serdecznie zapraszamy na publiczną debatę o przyszłości nowohuckiego Kombinatu, organizowaną przez Krakowski Alarm Smogowy. Partnerem [...]

Przeczytaj więcej