Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” dla miejskich szkół średnich

Opublikowany 2021-04-29

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym #Szkołazklimatem dla miejskich szkół średnich – nagroda główna to 100 tys. zł na realizację młodzieżowego projektu adaptacji do zmian klimatu. Na przygotowanie projektów uczniowie, pod opieką nauczycieli, mają teraz więcej czasu, ponieważ przedłużono termin nadsyłania prac konkursowych. Zgłoszenia można przesyłać poprzez elektroniczny formularz konkursowy do 30 kwietnia 2021 r., dostępny na stronie www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której znajdują się również wszystkie informacje wraz z regulaminem konkursu.

Konkurs „Szkoła z klimatem”

Ogólnopolski konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany do uczniów miejskich szkół ponadpodstawowych i ma na celu przede wszystkim uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizację do działania w tym kierunku, poprzez zainteresowanie zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków. Konkurs ma w ten sposób nauczyć młode pokolenie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyje i pokazać konkretne możliwości dbania o nie, zwłaszcza poprzez inicjatywy lokalne, których suma składa się na efekt ekologiczny, np. dla całego miasta.
„Warto pamiętać, że każdy, również młodzież i dzieci, może zrobić coś dobrego dla swojego otoczenia” – mówi Artur Lorkowski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW, Przewodniczący Komisji Konkursowej – „Niezwykle istotne jest zdanie sobie sprawy, że każde, nawet najmniejsze działanie poprawiające jakość środowiska miejskiego i chroniące je przed skutkami zmian klimatu ma sens, ponieważ wszyscy możemy zmierzyć się z tymi zagadnieniami i zaproponować realne rozwiązania”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, poprzez swoje programy finansowania wspiera miasta w realizacji projektów na rzecz dostosowania do obecnych i przewidywanych zmian klimatycznych. Konieczność adaptacji do zmian klimatu dotyczy wszystkich ludzi żyjących na naszej planecie, a w szczególności mieszkańców miast, których liczba stale wzrasta, także w Polsce. Rozwój miast zwiększa oddziaływanie na środowisko i zdrowie człowieka poprzez m.in. emisję zanieczyszczeń do powietrza, zwartą strukturę przestrzeni zurbanizowanej czy fragmentację krajobrazu. Z drugiej strony rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i bardziej efektywne podejście do korzystania z zasobów środowiska na obszarach zurbanizowanych dają możliwości łagodzenia presji na środowisko i poprawę jakości życia mieszkańców.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu mini planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Konkurs „Szkoła z klimatem” został włączony do Projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”, w którego skład wchodzi także Konkurs na najbardziej zielono-niebieski projekt – Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura w ramach programu priorytetowy NFOŚiGW oraz realizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 1. Konkurs – Miasto z klimatem – Lider oraz 2. Konkurs na najlepszy zrealizowany projekt – Miasto z klimatem.

Źródło: NFOŚiGW


O Autorze

Natalia

 

Za mała Strefa Czystego Transportu w Warszawie – aktywiści recenzują miasto

Opublikowany 2023-01-27 15:45

Warszawa przedstawiła propozycję Strefy Czystego Transportu. Zdaniem Polskiego Alarmu Smogowego obszar strefy jest stanowczo za [...]

Przeczytaj więcej

Ile zapłacisz za ogrzewanie domu? – PAS publikuje kalkulator kosztów

Opublikowany 2023-01-24 08:34

Rachunki za ogrzewanie to jedna z najwyższych pozycji w domowym budżecie. Na ich wysokość ma [...]

Przeczytaj więcej

Prokuratura Krajowa zaskarża uchwałę antysmogową dla Mazowsza przedstawiając absurdalne argumenty

Opublikowany 2023-01-17 09:11

Prokuratura Krajowa wniosła o unieważnienie uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego z roku 2017 posiłkując się [...]

Przeczytaj więcej