Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Wyjaśnienie PAS dotyczące zarzutów o błędy w infografice o emisyjności kominków

Opublikowany 2020-09-23

W związku z zarzutami o błędną i nierzetelną zawartość materiału informacyjnego Polskiego Alarmu Smogowego na temat emisji zanieczyszczeń z kominków pragniemy wyjaśnić jakie intencje przyświecały nam prezentując materiał informacyjny, który wzbudził tyle emocji.

Zaprezentowana powyżej infografika prezentuje poważny problem dotyczący zanieczyszczeń powietrza ze spalania drewna w kominkach i braku regulacji prawnych w tym obszarze. Pokazuje ona jak ogromna jest różnica w zanieczyszczeniu pyłem z typowych kominków, które masowo występują w polskich domach, a komików spełniających standard ekoprojektu (te drugie mogą emitować nawet ponad 50 krotnie mniej pyłu).

Infografika wzbudziła dużo emocji, również wśród autorów przytoczonych na niej wskaźników emisyjnych, którzy zarzucili nam, iż sugerujemy że na polskim rynku sprzedaje się 100 tysięcy pozaklasowych, wysokoemisyjnych kominków. Takiej informacji nie ma na tej infografice – jest natomiast informacja, że całkowicie legalnie do polskich domów sprzedaje się w dalszym ciągu ok. 100 tysięcy kominków i kóz rocznie bez jakichkolwiek wymogów w zakresie np. ilości emitowanego pyłu.

Niestety nie sposób określić ile spośród sprzedawanych kominków spełnia standard ekoprojektu ponieważ nie jest on obowiązujący (wymóg ten wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2022). Obecnie nie jest ani znana liczba kominków o standardzie ekoprojektu ani tych które tego standardu nie spełniają. Weryfikacja tego będzie możliwa dopiero po rozpoczęciu kontroli przez inspekcję handlową po wejściu w życie wymogów ekoprojektu.

W tym tygodniu UOKiK opublikował wyniki kontroli na rynku kotłów spalających węgiel i drewno (gdyż dla tych urządzeń istnieją już obowiązkowe normy w zakresie emisji zanieczyszczeń). Spośród 25 modeli kotłów przebadanych w laboratorium 7 nie spełniało norm emisyjnych lub parametrów sprawności. Takiej wiedzy dla kominków nie ma i będzie ona dostępna dopiero wtedy, gdy inspekcja handlowa i UOKiK rozpoczną kontrole.

Polski Alarm Smogowy od dawna postuluje jak najszybsze wprowadzenie obowiązkowych norm emisyjnych dla sprzedawanych kominków. Postulujemy również podjęcie prac badawczych umożliwiających dalszą redukcję pyłu z urządzeń spalających biomasę.

Dla usunięcia wątpliwości interpretacyjnych w infografice pokazującej emisje z kominka ekoprojektu oraz typowych, tradycyjnych kominków starego typu (zgodnie z sugestiami autorów wskaźników emisyjnych) dodaliśmy opis, iż wysokie poziomy emisji dotyczą kominków o starej konstrukcji. POPRAWIONA I AKTUALNA GRAFIKA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ.

Ze wskaźnikami emisji, które na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska opracowali dr. inż. Krystyna Kubica i dr. inż. Robert Kubica można zapoznać się TUTAJ.


O Autorze

Natalia

 

Kopciuchy nie wracają do Krakowa – uchwała antysmogowa obroniona

Opublikowany 2023-08-30 08:46

W poniedziałkowy wieczór Sejmik Województwa Małopolskiego odrzucił w głosowaniu inicjatywę uchwałodawczą zaproponowaną przez mieszkańca Wieliczki. [...]

Przeczytaj więcej

KAS złożył wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kombinat”

Opublikowany 2023-07-11 12:16

Dziś złożyliśmy wniosek do projektu MPZP obszaru "Kombinat, w którym proponujemy zapis, aby utworzenie strefy [...]

Przeczytaj więcej

Jak szybko zwraca się inwestycja w ocieplenie domu? – wyniki audytu Polskiego Alarmu Smogowego

Opublikowany 2023-06-20 09:55

Ocieplenie domu i wymiana nieefektywnego źródła ciepła to inwestycja, która zwraca się po okresie od [...]

Przeczytaj więcej