Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Pomiary KAS: Jakość powietrza w Wadowicach jest bardzo zła

Opublikowany 2018-05-29

Krakowski Alarm Smogowy zmierzył jakość powietrza, którym zimą oddychają mieszkańcy Wadowic. Stojąca w styczniu i lutym 2018 roku na placu Jana Pawła II stacja pomiarowa wykazała, że powietrze w tym mieście jest gorsze niż w odległym o 50 kilometrów Krakowie.

Dla budowania świadomości społecznej problemu niezbędny jest dostęp do informacji na temat jakości powietrza w danej miejscowości. Wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w Małopolsce wskazują, że świadomość ta jest znacznie niższa w mniejszych miastach i na wsiach niż w stolicy województwa. Wynika to między innymi z tego, że mieszkańcy mniejszych miejscowości nie mają dostępu do aparatury pomiarowej i po prostu nie wiedzą, jaka jest jakość powietrza w miejscu ich zamieszkania, a problem zanieczyszczenia powietrza kojarzą jedynie z Krakowem – napisali Damian Zięba i Anna Dworakowska w raporcie z przeprowadzonego badania.

Budowa świadomości wymaga prowadzenia pomiarów w różnych miejscowościach województwa. Dlatego Krakowski Alarm Smogowy od kilku lat sprawdza jakość powietrza tam, gdzie nie ma stacji państwowego monitoringu. Wadowice są jednym z takich miast. Stacja pomiarowa została tam zainstalowana 23 stycznia 2017 roku. Analiza wyników uzyskanych do 28 lutego 2018 roku pokazała, że jakość wadowickiego powietrza jest bardzo zła. Najbardziej obrazowe jest być może porównanie z Krakowem, gdzie – przynajmniej zimą – powietrze jest lepsze:

Wadowice smog Jakość powietrza w Wadowicach

Wielokrotnie zarejestrowano przekroczenia norm pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Analiza wykazała też wyraźną korelację między niskimi temperaturami, a pogarszaniem się jakości powietrza, co wskazuje, że jego główną przyczyną jest niska emisja z domowych urządzeń grzewczych.

Bardzo źle wyglądają też stężenia benzo(a)pirenu, które obrazuje poniższy wykres.

powietrze w Wadowicach Jakość powietrza w Wadowicach

Kreska na dole wyznacza poziom rocznej normy stężenia tej groźnej substancji w powietrzu.

Wadowice miały dołączyć do miast, które dysponują stałą stacją monitoringu jakości powietrza. Jednak tak się nie stanie, ponieważ niedawno Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o anulowaniu konkursu i wycofaniu dofinansowania na zakup stacji.

Badania przeprowadzono w ramach projektu "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" LIFE14 IPE PL 021/LIFE IP MAŁOPOLSKA.”


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Ceny paliw z lekkim spadkiem, ale grzanie „kopciuchem” wciąż bardzo drogie – raport cenowy

Opublikowany 2023-05-29 08:41

Polski Alarm Smogowy opublikował kolejny raport kwartalny pokazujący ceny paliw stałych używanych do ogrzewania domów. [...]

Przeczytaj więcej

Grupa LUX MED partnerem Polskiego Alarmu Smogowego

Opublikowany 2023-05-26 11:25

Grupa LUX MED została partnerem Polskiego Alarmu Smogowego (PAS). W ramach współpracy organizacje przeprowadzą m.in. [...]

Przeczytaj więcej

Kampania „Bóg daje życie, smog je odbiera” trafiła do 1000 kościołów

Opublikowany 2023-05-24 15:35

Wierni ponad 1000 parafii w całej Polsce dowiedzieli się, jak mogą zadbać o jakość powietrza [...]

Przeczytaj więcej