Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Polski Alarm Smogowy wnioskuje o przywrócenie możliwości wprowadzania opłat za wjazd do centrów miast

Opublikowany 2018-01-16

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zdecyduje dzisiaj o opłatach dla kopcących samochodów za wjazd do centrów miast wyrzuconych z Ustawy o elektromobilności, przegłosowanej przez Sejm 11 stycznia. Posiedzenie komisji odbędzie się 16 stycznia o godzinie 14:30.

Polski Alarm Smogowy wysłał do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wniosek o wprowadzenie poprawek do Ustawy o elektromobilnosci. Najważniejszą poprawką proponowaną przez PAS jest przywrócenie możliwości wprowadzania przez gminy opłat za wjazd do centów miast samochodów o wysokiej emisji zanieczyszczeń. PAS proponuje by dochody z opłat gminy przeznaczyły na na koszty obsługi strefy, sfinansowanie poprawy transportu publicznego oraz budowę infrastruktury ulicznej.

Zaproponowane przez PAS poprawki dadzą gminom elastyczne narzędzie. Będą one mogły regulować stawkę opłat w zależności od tego jak dużo zanieczyszczeń emituje dane auto oraz wyłączać z opłat pojazdy o względnie niskiej emisji (Euro 5 oraz Euro 6).

Wnioskujemy do Marszałka Senatu i Komisji o zmianę wadliwych zapisów – powiedział Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Wiele polskich miast dusi się w smogu, a władze miast nie mają narzędzi administracyjnych by móc tę sytuację zmienić. Możliwość wprowadzenia opłat dla najgorszych samochodów za wjazd do centrum jest sprawdzonym i skutecznym sposobem szybkiej poprawy jakości powietrza w wielu miastach. Nie rozumiem dlaczego nie możemy dać gminom możliwości skorzystania z takiej opcji – dodaje

Wprowadzenie opłat za wjazd do strefy czystego transportu samochodów wysoko emisyjnych wzbudziło wiele kontrowersji oraz zarzutów o nakładanie kolejnych podatków – czytamy w uzasadnieniu. Należy jednak podkreślić, że wszelkiego rodzaju opłaty stanowią powszechne i efektywne narzędzie w procesie zarządzania, dlatego pozostawienie takiej możliwości w Ustawie podnosi jej innowacyjność.

Przykłady podobnych systemów funkcjonujących w miastach o najwyższym wskaźniku jakości życia potwierdza skuteczność i szeroką akceptację społeczną takiego rozwiązania. Proponuje się odstąpienie od sztywnych zapisów, na rzecz umożliwienia wprowadzenia takiego narzędzia, jeżeli samorząd lokalny uzna na podstawie analiz i konsultacji społecznych, że stanowi ono szansę na poprawę jakości powietrza. Jednocześnie, aby wyraźnie podkreślić cel wprowadzanej opłaty, proponuje się przekazywanie środków pozyskiwanych z opłat w całości na zadania związane z poprawą systemu transportowego.

Fot. mariordo59/Flickr.


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Kraków nie jest już stolicą smogu – historyczna poprawa jakości powietrza

Opublikowany 2024-05-09 09:02

Kraków przestał być polską stolicą smogu. Wprowadzenie zakazu spalania węgla i drewna oraz likwidacja około [...]

Przeczytaj więcej

Czyste powietrze jest tam, gdzie są aktywne gminy – ranking PAS

Opublikowany 2024-04-16 10:53

Polski Alarm Smogowy opublikował ranking najaktywniejszych gmin w Programie Czyste Powietrze od początku jego funkcjonowania [...]

Przeczytaj więcej

Krakowski Alarm Smogowy publikuje przedwyborcze obietnice komitetów – jak przyszli radni miasta planują chronić powietrze?

Opublikowany 2024-04-04 08:08

Krakowski Alarm Smogowy zapytał komitety wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa o ich plany [...]

Przeczytaj więcej