Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Badamy powietrze w małopolskich miejscowościach – RAPORT

Opublikowany 2016-12-28

W ramach akcji pomiarowej prowadzonej przez nas we współpracy z Radiem Kraków dokonaliśmy pomiarów stężeń pyłów zawieszonych PM10 w dziewięciu miejscowościach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa.

Oto główne wnioski z raportu autorastwa dr. inż. Jakuba Bartyzela:

Kampania pomiarowa podzielona była na trzy części. W pierwszej części w okresie od 31.10.2016 r. do 11.11.2016 r. pyłomierze zainstalowane zostały w miejscowościach: Liszki, Niepołomice-Podłęże, Zielonki. Kolejny etap pomiarów od 14.11.2016 r. do 25.11.2016 r. prowadzony był w miejscowościach: Mogilany, Wieliczka, Zabierzów. Ostatnia części akcji prowadzona była od 28.11.2016 r. do 09.12.2016 r. w miejscowościach: Igołomia-Wawrzeńczyce, Słomniki, Skała.

Z prowadzonych obserwacji wnioskować można, iż podczas występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie prędkości wiatru, inwersje temperatur) stężenia pyłów zawieszonych w miejscowościach, w których prowadzone były pomiary w ramach akcji, przekraczają wartości mierzone na stacjach WIOŚ w Krakowie. W okresach o wysokich prędkościach wiatrów (powyżej 4/ms). Wartości obserwowane w Krakowie oraz w otaczających miejscowościach są do siebie zbliżone i prezentują tło regionalne. Sytuacje, gdy stężenia mierzone w Krakowie są wyższe niż w otaczających miejscowościach występują głównie przy umiarkowanych prędkościach wiatrów, co może świadczyć o „przewietrzaniu” miejscowości położonych powyżej Doliny Wisły (w której znajduje się stolica Małopolski). W miejscowościach takich jak Skała, Słomniki, Zabierzów i Liszki widać wyraźnie wpływ dużego zagęszczenia lokalnych emiterów pyłów zawieszonych.

Wykresy korelacji pomiędzy mierzonymi wartościami stężeń pyłów zawieszonych PM10 a występującymi prędkościami wiatrów, wskazują, iż w większości miejscowości wartości ekstremalne stężeń pyłów zawieszonych występują przede wszystkim dla wiatrów o prędkości niższej niż 1 – 2 m/s. Wyjątkiem jest miejscowość Skała, gdzie wartości powyżej 200 μg/m3 występują również dla wyższych wartości prędkości wiatru. Powyższa obserwacja może być tłumaczona bardzo wysokim zagęszczeniem emiterów w miejscowości.

Pełny raport można pobrać TUTAJ


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Kraków nie jest już stolicą smogu – historyczna poprawa jakości powietrza

Opublikowany 2024-05-09 09:02

Kraków przestał być polską stolicą smogu. Wprowadzenie zakazu spalania węgla i drewna oraz likwidacja około [...]

Przeczytaj więcej

Czyste powietrze jest tam, gdzie są aktywne gminy – ranking PAS

Opublikowany 2024-04-16 10:53

Polski Alarm Smogowy opublikował ranking najaktywniejszych gmin w Programie Czyste Powietrze od początku jego funkcjonowania [...]

Przeczytaj więcej

Krakowski Alarm Smogowy publikuje przedwyborcze obietnice komitetów – jak przyszli radni miasta planują chronić powietrze?

Opublikowany 2024-04-04 08:08

Krakowski Alarm Smogowy zapytał komitety wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa o ich plany [...]

Przeczytaj więcej