Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Oświadczenie Krakowskiego Alarmu Smogowego

Opublikowany 2014-08-25

Krakowski Alarm Smogowy z głębokim rozczarowaniem przyjmuje decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił uchwałę sejmiku województwa małopolskiego, zakazującą używania paliw stałych w Krakowie. Sąd, piętnując rzekomo krzywdzący dla niektórych grup społecznych kształt uchwały uznał de facto wyższość prawa do trucia nad gwarantowanym konstytucyjnie prawem do życia w czystym środowisku. Brak poprawy jakości powietrza w mieście oznaczać będzie, że nadal co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umierać będzie kilkaset mieszkańców miasta.

W swoim ustnym uzasadnieniu WSA twierdzi, że zakaz paliw stałych musiałby obejmować wszystkich, a więc nie tylko piece i kotły domowe, ale również np. elektrociepłownię, grille czy lokale serwujące pizzę z pieca opalanego drewnem. Wtedy, według Sądu, byłby to zakaz sprawiedliwy. Oczywiście zakaz taki byłby niewykonalny.

W obecnym kształcie uchwała zakazuje stosowania paliw stałych w celach grzewczych, co wyłącza restauracje. Nie dotyczy również przedsiębiorców posiadających pozwolenie zintegrowane, np. elektrociepłowni. Uzyskanie takiego pozwolenia wymaga spełnienia m. in. norm emisyjnych odnoszących się do zanieczyszczeń powietrza. Uchwalenie zakazu, który obejmowałby również duże zakłady jak elektrociepłownia nie jest ani zasadne, ani realne. Przypomnijmy, że ciepło z sieci MPEC produkowane jest w przeważającej części w elektrociepłowni Łęg. Zakaz odnosi się do małych instalacji (pieców domowych) ponieważ w prawie polskim nie istnieją żadne normy emisyjne dla takich urządzeń, a władze samorządowe nie mają możliwości prawnych na nałożenie takich norm np. tylko w Krakowie czy województwie małopolskim. Dlatego też zakaz w obecnej formie jest zasadny.

Zakaz wydaje się jedynym działaniem regulacyjnym na rzecz ochrony powietrza, jakie może zostać podjęte na podstawie prawa polskiego. Być może nawet to działanie okaże się niemożliwe, a mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych miast pozostaną z niczym.

Komentując podjętą przez Sejmik uchwałę, Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła, że „choć wprowadzenie zakazu stosowania niektórych paliw stanowi ograniczenie praw obywatelskich (w szczególności prawa własności nieruchomości, na które składa się prawo do swobodnego dysponowania i używania jej), w zderzeniu tych wartości z prawem do życia i ochrony zdrowia (którym służyć ma uchwała Sejmiku), pierwszeństwo należy dać tym ostatnim.” Rzecznik w jasny sposób przychyliła się do stwierdzenia, że prawo do życia i ochrony zdrowia jest wartością nadrzędną.

Krakowski Alarm Smogowy nie zamierza zaprzestać starań o jak najszybszą poprawę katastrofalnej jakości powietrza w Krakowie. Nadal uważamy, że podjęta przez sejmik wojewódzki uchwała jest skutecznym narzędziem do realizacji tego celu. Jako strona w postępowaniu złożymy skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do podjęcia decyzji przez NSA uchwała obowiązuje, a władze miasta powinny kontynuować jej wdrażanie.


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Akademia Alarmów Smogowych wspiera lokalny aktywizm – 18 nowych inicjatyw społecznych

Opublikowany 2024-03-01 09:15

Dzięki wsparciu “Akademii Alarmów Smogowych” w ostatnich trzech latach do Polskiego Alarmu Smogowego dołączyło aż [...]

Przeczytaj więcej

Zadymiony krakowski “obwarzanek” – prawie 12 tysięcy “kopciuchów”

Opublikowany 2024-02-29 10:33

Krakowski Alarm Smogowy podsumował liczbę funkcjonujących w gminach Metropolii Krakowskiej pozaklasowych pieców i kotłów na [...]

Przeczytaj więcej

Pomimo łagodnej zimy, mobilne płuca Polskiego Alarmu Smogowego wciąż czarne

Opublikowany 2024-02-15 08:28

„Zobacz czym oddychasz. Zmień to” - to piąta edycja kampanii Polskiego Alarmu Smogowego. W jej [...]

Przeczytaj więcej