Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Dzień Świadomości Niewydolności Serca – będziemy tam!

Opublikowany 2014-05-23

Blisko 1 milion osób cierpi w Polsce na niewydolność serca. Mimo olbrzymiego postępu, jaki dokonał się w zrozumieniu mechanizmów powstawania przewlekłej niewydolności serca, śmiertelność wśród tych pacjentów pozostaje wciąż bardzo wysoka. W ciągu 5 lat od rozpoznania umiera około 60% mężczyzn i 40% kobiet.

Śmiertelność w całej populacji chorych z przewlekłą niewydolnością serca, niezależnie od etiologii, wynosi około 10% rocznie co stanowi ok. 60 tysięcy zgonów w naszym kraju. Niewydolność serca przybiera obecnie formę epidemii, stając się przyczyną największej liczby hospitalizacji. Ogromny jest również koszt opieki nad tymi chorymi – w Polsce wynosi ok. 3 miliardy złotych rocznie.
Niewydolność serca to przede wszystkim konsekwencja wielu chorób układu krążenia. Bywa też powikłaniem schorzeń nowotworowych, zapalnych i autoimmunologicznych, ale czasami zwykłej grypy. Ogromną rolę w terapii niewydolności serca odgrywa profilaktyka i edukacja. Zrozumienie specyfiki tej choroby, zarówno przez pacjentów, jak i przez zdrowych członków naszej społeczności, może pomóc w rozwiązaniu wielu trudnych problemów, które są następstwem niewydolności serca. Celem leczenia chorych z niewydolnością serca jest spowolnienie postępu choroby, wydłużenie życia, poprawa jego jakości, zmniejszenie liczby zaostrzeń oraz hospitalizacji. Istotna jest również racjonalizacja postępowania medycznego, tworzenie ośrodków kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z niewydolnością serca oraz wprowadzanie nowych, korzystnych z punktu widzenia farmakoekonomiki, form terapii w tej grupie chorych.

Aby rozwinąć społeczną świadomość wynikającą z zagrożenia niewydolnością serca, jak również pogłębić wiedzę dotyczącą specyfiki jej leczenia, od 2010 roku Asocjacja Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego prowadzi cykliczną, doroczną akcję popularyzującą pod nazwą Dnia Świadomości Niewydolności Serca, która każdego roku w maju ma miejsce w 13 krajach Europy. Polska w tym roku ma okazję dołączyć do tej międzynarodowej inicjatywy organizując w Krakowie w dniu 25 maja 2014 roku ogólnopolski Dzień Świadomości Niewydolności Serca. Impreza, która odbędzie się w Rynku Głównym, organizowana jest przez Sekcję Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, oraz przy wsparciu sponsorów.

Zapraszamy wszystkich na płytę Rynku Głównego w Krakowie 25 maja 2014 roku od 11:00.


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Za mała Strefa Czystego Transportu w Warszawie – aktywiści recenzują miasto

Opublikowany 2023-01-27 15:45

Warszawa przedstawiła propozycję Strefy Czystego Transportu. Zdaniem Polskiego Alarmu Smogowego obszar strefy jest stanowczo za [...]

Przeczytaj więcej

Ile zapłacisz za ogrzewanie domu? – PAS publikuje kalkulator kosztów

Opublikowany 2023-01-24 08:34

Rachunki za ogrzewanie to jedna z najwyższych pozycji w domowym budżecie. Na ich wysokość ma [...]

Przeczytaj więcej

Prokuratura Krajowa zaskarża uchwałę antysmogową dla Mazowsza przedstawiając absurdalne argumenty

Opublikowany 2023-01-17 09:11

Prokuratura Krajowa wniosła o unieważnienie uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego z roku 2017 posiłkując się [...]

Przeczytaj więcej