Krakowski Alarm Smogowy
Single Blog Post

Koncepcja rozbudowy sieci MPEC

Opublikowany 2014-04-22

Dziś na konferencji prasowej w UM Krakowa przedstawiono koncepcję rozbudowy sieci MPEC dla dzielnicy I (Stare Miasto) oraz części zachodniej dzielnicy II (Grzegórzki) i północno-wschodniej dzielnicy VII (Dębniki).  

Całkowita ilość czynnych pieców na tym obszarze to 5891 sztuk, które znajdują się w 1019 budynkach. Wedle opracowanej koncepcji przewiduje się przebudowę istniejących odcinków sieci cieplnej oraz budowę nowych odcinków w celu doprowadzenia sieci w obszar objęty opracowaniem. Koncepcja zakłada rozbudowę infrastruktury o dodatkowe 25 608 mb sieci, 9 150 mb przyłączy, przebudowę na większe średnice 6 477 mb sieci istniejących oraz zabudowę nowych węzłów ciepłowniczych w ilości 915 sztuk. Miałoby to pozwolić na likwidację 5 258 pieców węglowych.

Niestety, jak się okazuje urzędnicy nie przewidują, że będzie to szybki proces. W najbliższym czasie (kwiecień, maj) do zarządców i właścicieli budynków zostaną skierowane oferty podłączenia do sieci ujętej w koncepcji. Spółka będzie też nawiązywała bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, by zachęcić ich do podłączenia się do MPEC. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie dokumentacji technicznej oraz pozyskanie wszelkich zgód i pozwoleń. Wreszcie ostatnim etapem będzie rozbudowa sieci cieplnej. MPEC szacuje, że cały ten proces będzie trwał 3-4 lata…

A co z innymi dzielnicami? 

 


O Autorze

Krakowski Alarm Smogowy

 

Kraków nie jest już stolicą smogu – historyczna poprawa jakości powietrza

Opublikowany 2024-05-09 09:02

Kraków przestał być polską stolicą smogu. Wprowadzenie zakazu spalania węgla i drewna oraz likwidacja około [...]

Przeczytaj więcej

Czyste powietrze jest tam, gdzie są aktywne gminy – ranking PAS

Opublikowany 2024-04-16 10:53

Polski Alarm Smogowy opublikował ranking najaktywniejszych gmin w Programie Czyste Powietrze od początku jego funkcjonowania [...]

Przeczytaj więcej

Krakowski Alarm Smogowy publikuje przedwyborcze obietnice komitetów – jak przyszli radni miasta planują chronić powietrze?

Opublikowany 2024-04-04 08:08

Krakowski Alarm Smogowy zapytał komitety wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa o ich plany [...]

Przeczytaj więcej